Energetická kríza obnovila záujem o jadrovú energiu. Zástancovia menších reaktorov novej generácie tvrdia, že sú efektívnejšie, rýchlejšie sa stavajú a mohli by znamenať prechod od fosílnych palív smerom k zelenším alternatívam.

Jadrová energia v súčasnosti vyrába približne 10 percent svetovej elektriny a mnohé krajiny skúmajú nové jadrové projekty na zlepšenie dodávok energie a energetickej bezpečnosti, ako aj na pomoc pri plnení cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Reaktory novej generácie malých jadrových elektrární si vyžadujú urán s názvom HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), čo je urán, ktorý bol obohatený tak, aby koncentrácia štiepneho izotopu U-235 bola medzi piatimi až dvadsiatimi percentami hmotnosti paliva. Väčšina súčasných jadrových elektrární je poháňaná uránom s koncentráciou do 5 percent.

Zástancovia novej generácie jadrových elektrární tvrdia, že potrebujú menej časté tankovanie a sú trikrát účinnejšie ako tradičné modely. Niektorí analytici si myslia, že v konečnom dôsledku predbehnú konvenčnú jadrovú technológiu.

Jediný zdroj paliva je v Rusku

Komerčne HALEU v súčasnosti predáva iba TENEX, súčasť ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom.

Bez spoľahlivého zdroja uránu HALEU sa vývojári obávajú, že nedostanú objednávky na svoje elektrárne. A bez objednávok je nepravdepodobné, že by potenciálni producenti paliva rozbehli obchodné reťazce, ktoré by nahradili ruský urán.

„Ešte pred niekoľkými mesiacmi sme nemali problém s palivom," povedal Jeff Navin, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy spoločnosti TerraPower. „Po invázii na Ukrajinu nám nebolo príjemné obchodovať s Ruskom," dodal.

Spoločnosti v Spojených štátoch a Európe plánujú vyrábať HALEU v komerčnom meradle, ale aj v najoptimistickejších scenároch tvrdia, že by to trvalo najmenej päť rokov.

„Nikto si nechce objednať 10 reaktorov bez zdroja paliva a nikto nechce investovať do zdroja paliva bez 10 objednávok reaktorov,“ povedal Daniel Poneman, generálny riaditeľ amerického dodávateľa jadrového paliva Centrus Energy Corp.

Americká vláda v roku 2019 uzavrela zmluvu so spoločnosťou Centrus, jedinou spoločnosťou mimo Ruska, ktorá má v súčasnosti licenciu na výrobu HALEU.

Zatiaľ čo sa malo začať vyrábať tento rok, výroba sa preložila na rok 2023, čiastočne kvôli oneskoreniu pri získavaní skladovacích kontajnerov v dôsledku problémov s dodávateľským reťazcom počas pandémie.

Centrusu bude trvať päť rokov, kým bude môcť vyrábať 13 ton HALEU ročne.

Spoločnosť TerraPower uviedla, že na prvú náplň svojho pokročilého reaktora bude potrebovať 15 ton HALEU. Ďalší potenciálni výrobcovia HALEU sú pozadu.

Vláda Spojených štátov sa snaží využiť časť svojich zásob uránu určených na zbrane, aby pomohla poháňať nové pokročilé reaktory a naštartovala priemysel kľúčový na splnenie globálnych cieľov s nulovými emisiami. Je v záverečnej fáze hodnotenia, koľko zo svojich zásob 585,6 ton vysoko obohateného uránu, pridelí reaktorom.