Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje v nasledujúcich mesiacoch kontrolovať náklady regulovaných energetických firiem, a tiež výšku ich zisku. Úrad však v pondelok upozornil, že ani znižovanie rôznych distribučných poplatkov nedokáže plne kompenzovať dosahy extrémneho nárastu trhových cien energií na svetových burzách.

,,Úloha, ktorá nás čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch, spočíva v tom, že budeme pre všetky regulované subjekty v plynárenstve, ale aj v elektroenergetike a teplárenstve prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku. To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

ÚRSO pozorne sleduje aj návrhy Európskej komisie, podľa ktorých by členské štáty mali každoročne do 1. novembra vytvárať strategické zásoby plynu vo výške 80 percent ročnej spotreby. ,,Máme za to, že v prípade elektriny zohrá na budúci rok dôležitú úlohu uzavreté memorandum so Slovenskými elektrárňami a v prípade plynu by systémovým riešením mohlo byť spojenie témy strategických zásob plynu s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám," dodal Juris.

Ďalšie dôležité správy

Garzweiler II Coal Mine To Expand Despite Germany Seeking Accelerated Transition To Renewable Energies
Neprehliadnite

Dodávky energií môžu byť ohrozené, pomôcť by mohla pohyblivá zložka ceny