Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vlani skontroloval 69 regulovaných spoločností a vydal 184 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 243 400 eur. Okrem toho úrad desiatim regulovaným subjektom nariadil, aby vrátili odberateľom tepla a elektriny 128 871 eur. Tie predstavovali rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných predpisov. Vyplýva to z výročnej správy ÚRSO.

Zatiaľ čo počet vykonaných kontrol bol vlani porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, počet pokút ostatné tri roky vykazuje nárast. V roku 2019 ÚRSO uložil pri 73 kontrolách 131 pokút a v roku 2020 pri 64 kontrolách dokonca iba 58 pokút.  

„V roku 2021 boli vykonané kontroly v 43 subjektoch, ktoré vykonávajú činnosti v elektroenergetike, z toho u 16z nich bolo zistených až 83 porušení zákona," uviedol úrad vo výročnej správe. V oblasti plynárenstva úrad vykonal kontroly v ôsmich subjektoch, pričom u  štyroch z nich bolo zistených 13 porušení zákona. U spoločností, ktoré vykonávajú regulované činnosti v tepelnej energetike, úrad zistil porušenie platnej legislatívy u 16 kontrolovaných firiem.

Medzi najčastejšie porušenia v elektroenergetike a plynárenstve patrilo nedodržanie schválených obchodných podmienok dodávky elektriny a plynu, fakturácia cien bez cenového rozhodnutia úradu alebo v rozpore s cenovým rozhodnutím úradu. V oblasti tepelnej energetiky bolo najčastejším deliktom, že dodávateľ tepla nezúčtoval so svojimi odberateľmi neoprávnené náklady zahrnuté vo variabilnej alebo fixnej zložke maximálnej ceny tepla, čím zadržal finančné prostriedky odberateľov.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke predseda vládx SR Eduard Heger (OĽaNO) počas tlačovej konferencie v Bratislave 25. júna 2022. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Hegerova lacná elektrina i plyn? Realita je iná. Rast o 170 percent, Slovákov láme búrka cien