Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozhodol ukončiť spoluprácu s právnickou kanceláriou ius aegis advokáta Radoslava Ziga. Úrad tak reaguje na medializované podozrenia o konflikte záujmov firmy ius aegis a jej konateľa.

ÚRSO: Účelové tvrdenia

Zároveň boli podľa ÚRSO zverejnené viaceré nekorektné informácie o samotnom sporovom konaní, ktoré môžu vytvárať dojem o „vopred prehratom spore“ pre Slovenskú republiku, či o „konflikte záujmov“. Ide o spor ÚRSO s firmou Fens.

„Bolo by krajne nevhodné, ak by vplyvom účelových tvrdení a informácií z posledných dní, ktorých relevantnosť bude preverovaná až v dlhšom období, došlo k sťaženiu pozície úradu, zastupujúceho štát v danej sporovej veci s mimoriadnym finančným rozsahom,“ informoval v stredu ÚRSO.

„Pred zazmluvnením právnych služieb so spoločnosťou ius aegis úrad samozrejme dôsledne preveroval aj potenciálne konflikty záujmov danej spoločnosti a jej spoločníka vo väzbe na predmet požadovaných právnych služieb,“ skonštatoval predseda ÚRSO Andrej Juris.

Na základe poskytnutých informácií však podľa jeho slov neboli identifikované okolnosti, ktoré by v zmysle platnej legislatívy SR vytvárali konflikt záujmov spoločnosti v sporovej agende.

Juris: O konflikte nemožno hovoriť

„Všetky relevantné právne úkony firmy Fens v predmetnej veci sporu s úradom a štátom boli vykonané až v čase, keď pán Zigo už nebol spoločníkom a konateľom tejto firmy. Pán Zigo teda zároveň nemohol vystupovať v sporovej kauze ani ako advokát strany, ktorá je v spore s úradom, a teda ani nevykonával žiadne právne úkony voči úradu v danom spore,“ uzavrel Juris s tým, že preto nemožno hovoriť o konflikte záujmov.

Úrad zároveň odmieta tvrdenia o prehratom súdnom spore.

„Súdny spor totiž aktívne prebieha na vecne a miestne príslušnom súde 1. stupňa, pričom platí, že napriek rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ v prejudiciálnom konaní je možné doplniť argumentáciu pred vnútroštátnym súdom v prípade, ak sú k dispozícii nové skutočnosti, resp. dôkazy,“ dodal ÚRSO.

Úrad tiež zdôrazňuje, že svoj doterajší postup v tejto veci naďalej považuje za vecne, formálne a procesne správny a doručené výstupy, ako aj doteraz poskytnuté právne služby zo strany právneho zástupcu úradu za vysoko profesionálne, ktoré vytvárali predpoklad na zodpovedné a odborné zastúpenie štátu v riešení tohto súdneho sporu.

„Úrad začne výber nového právneho zástupcu úradu v danom spore v najbližšom období,“ dodal ÚRSO.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.
Neprehliadnite

Pellegrini: V Dubaji bol advokát, u ktorého pracovala Sulíkova dcéra a má zmluvu s ÚRSO