Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odmieta jednostranné zmeny zmluvných podmienok na neregulovanom trhu zo strany dodávateľov elektriny a plynu, no zároveň odporúča neregulovaným odberateľom, aby pozorne zvážili možnosti úprav zmluvných podmienok v prípade oslovenia zo strany dodávateľa. Odporúčaniami ÚRSO reaguje na výsledky podnetov z verejnej diskusie o možných riešeniach krízovej situácie na neregulovaných trhoch s elektrinou a plynom.

Vysoká finančná záťaž

Predseda úradu Andrej Juris upozornil, že súčasný turbulentný vývoj na trhoch s energiami vytvára vysokú finančnú záťaž a riziká pre dodávateľov elektriny a plynu. ,,V prípade krachu existujúceho dodávateľa dotknutí odberatelia budú mať síce zabezpečenú dodávku elektriny alebo plynu cez tzv. dodávku poslednej inštancie, prípadne si môžu zvoliť nového dodávateľa, avšak vzhľadom k nedostatočnej likvidite na energetických trhoch to bude prevažne za ceny blízke cenám na krátkodobom trhu, ktoré sú veľmi vysoké a nestále," uviedol Juris. V tomto kontexte môže byť podľa neho zmena existujúcich zmluvných podmienok pre dotknutého odberateľa výhodnejšia v porovnaní s inými alternatívami.

ÚRSO zároveň odmietol návrhy zástupcov dodávateľov na zavedenie mimoriadnej regulácie, ktorá by umožnila dodávateľom energií na neregulovanom trhu jednostranne zvýšiť už dohodnuté zmluvné ceny na úroveň cien na krátkodobom trhu na desať percent zazmluvneného objemu dodávky elektriny.

Negatívum pre podnikateľov

Podľa Jurisa by takéto plošné opatrenie negatívne zasiahlo desaťtisíce podnikateľov, inštitúcií a firiem, ktoré si zodpovedne zabezpečili energie za primerané zmluvné podmienky a ich dodávatelia spoľahlivo dodávajú dohodnuté objemy energií.

Rovnako úrad odmietol zámer niektorých dodávateľov jednostranne meniť zmluvné ceny a podmienky na neregulovanom trhu s energiami, prípadne jednostranne vypovedávať zmluvy s odberateľmi. V prípade potreby úpravy zmluvných podmienok ÚRSO odporučil odberateľom a dodávateľom na neregulovanom trhu s energiami hľadať vzájomne akceptovateľné riešenia tak, aby boli udržateľné pre obe zmluvné strany.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris počas tlačovej konferencie po rokovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstva hospodárstva SR na tému Ako znížiť cenu elektriny spotrebiteľom zmenou podpory obnoviteľných zdrojov, 19. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

ÚRSO v predstihu hľadá systémové riešenia proti zdražovaniu energií