Vo foyeroch obchodných domov musia prevádzkovatelia zrušiť všetky miesta na sedenie. Prenosné treba odstrániť a pevné ohradiť páskou. V priestoroch určených na konzumáciu jedál a nápojov treba dodržiavať rovnaké podmienky ako v prevádzkach verejného stravovania. Vnútorné detské ihriská a priestory pre voľnočasové aktivity detí treba uzavrieť. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, prístroje vytvárajúce aerosól znefunkčnené. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vydal v súvislosti so stredajším (20. 5.) otváraním ďalších prevádzok v rámci uvoľňovania opatrení prijatých pre pandémiu nového koronavírusu.      

V obchodoch bude môcť po úprave opatrení nakupovať vyšší počet zákazníkov. V jednom okamihu môže byť v predajni jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy. „Táto podmienka sa nevzťahuje na deti," uvádza sa v opatrení. Ostatné hygienické opatrenia zostávajú v platnosti.      

Ivan Korčok
Neprehliadnite

Do 15.júna musí SR vyhodnotiť možnosť otvorenia hraníc s Rakúskom a Českom

Prevádzky verejného stravovania môžu mať mimo donáškovej služby otvorené od 6.00 do 22.00 h. Medzi stolmi musí byť rozstup minimálne dva metre. Za jedným stolom môžu sedieť iba dve osoby alebo skupina rodičov s deťmi alebo viac takýchto skupín za jedným stolom, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre.      

Opatrenie ÚVZ SR zahŕňa tiež odporúčania týkajúce sa zabezpečenia vetrania a používania vzduchotechniky v prevádzkach. Hlavný hygienik odporúča v budovách často a intenzívne vetrať, prednostne prostredníctvom otvorených okien. Pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením navrhuje napríklad zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod.