Úrad jadrového dozoru (ÚJD) Slovenskej republiky s vysokou pravdepodobnosťou vylúčil, že by sa v chladiacom okruhu reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach mohli nachádzať zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch.

Úrad tiež vylúčil ako technicky nemožné problémy spôsobené takýmito nečistotami.

Anonym predtým oznámil ÚJD, že nedostatok malo spôsobiť hrubé porušenie technológie pri realizácii havarijného chladiaceho systému, ktorý spočíval v absencii „zátky“ v potrubiach počas prípravy zvarových plôch a popadaniu kovových triesok dovnútra trubiek.

Zvary sa vyhotovili následne a odpad podľa autora oznámenia zostal v systéme. Anonym upozornil, že v prípade spustenia havarijného systému dôjde k poškodeniu čerpadiel alebo zaneseniu odpadu do iných miest, čo bude mať „katastrofálne následky“.

The cooling towers of the unfinished blocks 3 and 4 of the Nuclear Power Plant Mochovce some 160 km (some 100 miles) east of Bratislava, Slovakia on Thursday March 15, 2007. The construction of the two remaining blocks was put on hold in 1992 but last month Italy's energetic group Enel agreed with Slovak government to invest approx. 1,4 billion euros and finish the construction in 2012.   (AP Photo/Petr David Josek)
Neprehliadnite

ÚJD povolil spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce

ÚJD zdôraznil, že montáž technologického zariadenia primárneho okruhu prebieha v podmienkach tzv. sprísnenej montáže a platia tu prísne pravidlá na čistotu montovaných zariadení. Predpísaná čistota sa kontroluje vo viacerých krokoch montáže a v prípade kontaminácie montážnymi operáciami sú zariadenia okamžite dočistené na požadovaný stupeň.

„Pred začatím zváracích prác sa vykonáva kontrola čistoty priľahlých vnútorných povrchov. Po ukončení zvárania sa vizuálne kontroluje okrem iného kvalita zvarového spoja a znovu sa kontroluje čistota priľahlých povrchov. Znečistené plochy musia byť očistené na pôvodný požadovaný stupeň čistoty metódami vylučujúcimi rozptyl nečistôt,“ zdôraznil ÚJD.

Po ukončení montáže celého systému, prípadne jeho časti, sa vykonávajú preplachy systému médiom. Tieto pomontážne čistiace operácie sa vykonávajú podľa vopred vypracovaného programu a majú odstrániť nečistoty z potrubia.

Prípadné nečistoty v systéme jadrového reaktora vrátane kovových pilín, triesok a mechanických úlomkov po opracovaní zvarových spojov by sa podľa ÚJD počas funkčných skúšok systému havarijného chladenia reaktora a počas etapových skúšok bloku vyplavili do hlavného okruhu reaktora.

Po skončení funkčných skúšok boli rozobraté všetky hlavné zariadenia primárneho okruhu a počas týchto veľmi podrobných kontrol neboli podľa ÚJD zistené v zariadení primárneho okruhu žiadne zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch.

Poistkami proti možnému poškodeniu čerpadiel je podľa úradu aj sito v sacom hrdle čerpadiel a nainštalovaný diagnostický systém pre zistenie voľne sa pohybujúcich predmetov v primárnom okruhu.

Eustream
Neprehliadnite

Top udalosti v energetike: Energetici z EPH zvažujú IPO a na Slovensku pribudnú veterné parky