Za marec 2022 požiadali zamestnávatelia o podporu v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, vo výške viac ako 6 miliónov eur, pre viac ako 24 000 pracovných miest. Informovala o tom Barbara Túrosová, vedúca tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Dôvody o podporu sa rôznia

Ústredie práce eviduje podľa nej za marec celkovo 239 žiadostí o podporu v čase skrátenej práce. Dôvody žiadania o podporu sa rôznia. ,,Dôsledky vojny na Ukrajine sa nedajú označiť za vyslovene dominantnú príčinu smerujúcu k obmedzeniu činnosti. Zamestnávatelia v žiadostiach o podporu v čase skrátenej práce uvádzajú aj iné negatívne vplyvy. Napríklad absenciu polovodičov vo výrobe či dokonca požiar. Problémy nastávajú pri dodávkach výrobný vstupov, pri prevádzke výrobnej technológie či výpadkoch v odbyte. Tu všade sme pripravení podať pomocnú ruku," vysvetlil generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.

Záchranou pracovných miest sa podľa neho pozitívne pôsobenie opatrenia nekončí. ,,Pomáhame chrániť meno slovenského priemyslu. Významná časť podpory smeruje do automobilového priemyslu. Vďaka tomu zostáva v tejto oblasti zachované postavenie a reputácia Slovenska ako spoľahlivého dodávateľa a výrobcu v globálnom meradle," dodal Zimmer.

Viacero zamestnávateľov podľa Túrosovej podalo žiadosti o podporu v neúplnej podobe, prípadne s chybami, ktoré je potrebné pre finálne posúdenie žiadosti opraviť, čím sa predlžuje doba možného poskytnutia finančnej podpory.

V žiadostiach zvyknú byť chyby

Upozornila, že žiadosť o podporu v čase skrátenej práce v mene zamestnávateľa často podáva neoprávnená osoba. Dôležité je, aby formálnu žiadosť podával oprávnený zástupca zamestnávateľa.

Poznamenala, že v žiadostiach často chýba kompletná informácia o vonkajšom faktore ktorý spôsobil stav skrátenej práce. Vonkajší faktor je mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Často podľa nej absentuje preukázanie zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

Chýba aj písomná dohoda so zamestnancami o požiadaní o podporu v čase skrátenej práce. K žiadosti treba priložiť písomnú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, alebo ich zástupcami o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory.

Dodala, že informácie o zamestnancoch bývajú nekompletné. Pre riadne posúdenie žiadosti je nevyhnutné dôsledne a správne vyplniť údaje o zamestnancoch, ktorých sa týka poskytnutie podpory. Často je podľa nej nesprávne vyplnený aj údaj ,,názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností".

Ďalšie dôležité správy

Business,Person,Reading,Emails,On,Smartphone,And,Laptop,Computer,Screen
Neprehliadnite

Systém pomoci Kurzarbeit má nedostatok, kryje aj podnikateľské riziká