Akademický senát (AS) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave a vedenie univerzity na čele s jej rektorom ostro protestujú voči svojvôli ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Vyplýva to z manifestu, ktorý prijali na pondelkovom (1. 3.) zasadnutí AS. Informovala o tom vedúca oddelenia práce s verejnosťou Jana Štefánková.

DANKOVA ŠKOLA Rektor banskobystrickej UMB Vladimír Hiadlovský dostáva ročné odmeny vo výške minimálne 20-tisíc eur.
Neprehliadnite

Aj STU v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici vstúpili do protestu

„Ostro a nekompromisne odmietame pripravovanú novelu v podobe, ktorá popiera vymoženosti Nežnej revolúcie, za ktoré bojovali a ktoré vybojovali práve študenti vysokých škôl," uvádza dokument AS. Materiál ministerstva, ktorý odmietli tri reprezentácie vysokých škôl - Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, je v akejkoľvek podobe podľa AS neopraviteľný.

Stojí podľa neho na princípe štátneho dirigizmu v podobe zasahovania do autonómie a ovládnutia samosprávy VŠ orgánom stojacim mimo orgánov akademickej samosprávy, a to v podobe správnej rady ovládateľnej ministrom školstva s kompetenciami nadradenými orgánom akademickej samosprávy. „Predstavenie novely vyvolalo a naďalej vyvoláva obavy značnej časti obyvateľstva, takže je na orgánoch na to určených, aby vyhodnotili toto konanie nielen jednotlivcov, ale pravdepodobne aj nerozkrytej organizovanej skupiny v čase núdzového stavu," upozornil AS UCM.