Univerzita Komenského v Bratislave sa v rebríčku spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl Times Higher Education Impact Rankings 2023 umiestnila na zdieľanej 601. - 800. priečke ako najlepšia slovenská škola. Obhájila tak postavenie v rebríčku z minulého roku.

Informuje o tom univerzita na svojom webe s tým, že univerzita najlepšie obstála v indikátore mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, umiestnila sa na 77. mieste.

Rebríček The Impact rankings je jediný globálny rebríček, ktorý meria trvalo udržateľné ciele OSN. Tie meria v 17 indikátoroch, medzi ktorými sú napríklad rovnosť rodov, dostupná a čistá energia či klimatické aktivity. Podmienkou zaradenia do rebríčka je vyplnenie minimálne štyroch zo 17 hodnotených oblastí. Tohtoročná edícia porovnáva 1 591 univerzít zo 112 krajín a regiónov sveta.

„Univerzita Komenského v Bratislave sa umiestnila na 601. – 800. mieste rovnako ako v minulom roku, čím si upevnila svoje postavenie medzi inštitúciami v rozrastajúcom sa rebríčku," povedal rektor Marek Števček.

Okrem 77. pozície v indikátore mier, spravodlivosť a silné inštitúcie sa umiestnila aj v oblasti kvality zdravia a života na 201. – 300. pozícii, v kvalite vzdelávania na 601. – 800. mieste a v kategórii partnerstvá pre dosiahnutie cieľov bola zaradená na 801. – 1000. pozíciu.

Zúčastnené univerzity si môžu zvoliť indikátory, v ktorých chcú byť hodnotené, jediným povinným je indikátor partnerstvá pre dosiahnutie cieľov. Ukazovatele sa členia na tri kategórie – politiky prijaté inštitúciou, aktivity prispievajúce k plneniu cieľov a ukazovatele dosahovania cieľov.

Zo Slovenska sa v rebríčku umiestnilo spolu šesť vysokých škôl. Okrem Univerzity Komenského aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (801. – 1000. pozícia), Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline (všetky zhodne 1001.+ miesto).

Ďalšie dôležité správy

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček počas slávnostnej inaugurácie rektora, prorektorov a dekanov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.
Neprehliadnite

Najlepšia slovenská vysoká škola patrí k najlepším univerzitám sveta