M. Števček ziskom 38 zo 62 hlasov v druhom kole s viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom J. Masarikom.

„Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje,“ povedal tesne po vyhlásení výsledkov M. Števček. „Sekundu po vyhlásení výsledkov neexistujú tábory, sme všetci na jednej lodi a ja pre to urobím naozaj všetko,“ dodal.

M. Števček z Právnickej fakulty UK v súčasnosti zastáva funkciu prorektora UK pre legislatívu. Súčasne je predsedom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.

Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu rektora je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov akademického senátu. V prvom kole získal M. Števček 36 hlasov a kandidát, profesor J. Masarik 26 hlasov. Keďže ani jeden kandidát nezískal potrebné tri pätiny hlasov, voľby pokračovali druhým kolom.

M. Števček bude rektorom od 1. februára 2019 a funkčné obdobie mu skončí koncom januára 2023. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident SR. Vo funkcii nahradí súčasného rektora Karola Mičietu, ktorý UK viedol dve volebné obdobie.