Zmluvu so SIH na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu podpísala už aj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

„Teší nás, že sa do záručnej schémy SIH antikorona záruka pripojil ďalší významný člen slovenského bankového sektora - UniCredit Bank. Je to dlhoročný partner SIH pri podpore malých a stredných podnikov. V praxi to znamená, že bude možné zvýhodnenými úvermi podporiť ešte viac spoločností, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie,“ uviedol v správe pre médiá podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich.

SIH antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť SIH pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa so súčasnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami, zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje.

Informácie o bankách, ktoré sa zapoja do finančného nástroja SIH antikorona záruka, budú priebežne aktualizované na webovom sídle spoločnosti SIH. „Naštartovanie ekonomiky je nateraz najdôležitejšia úloha. Preto mám radosť, že môžeme byť súčasťou nového programu SIH antikorona záruka, ktorého hlavným cieľom je pomôcť podnikateľom, malým a stredným firmám prekonať zložité obdobie zapríčinené pandémiou. Je pre nás dôležité robiť to, čo je správne a prostredníctvom tohto programu sa môžeme spoločne podieľať na ekonomickej obnove Slovenska,“ povedal člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Slavomír Beňa.