Slovensko priznalo problémy so zabezpečením ochrany svojej časti karpatských bukových lesov, na čo v tomto týždni upozornila organizácie UNESCO. Dôvodom podľa ministerstva životného prostredia je nesúhlas vlastníkov lesných pozemkov so zaradením časti územia do chránenej zóny.

Slovenskí ekológovia poukázali na pokračujúcu ťažbu dreva a medzinárodnej organizácii navrhli, aby slovenskú časť bukových lesov zo svetového prírodného dedičstva vyškrtla.

Na prestížny zoznam výnimočných svetových prírodných a kultúrnych pamiatok zaradil výbor oblasť unikátnych bukových pralesov v oblasti Karpát na území Slovenska a Ukrajiny v roku 2007. Štyri lokality sú na území Slovenska - tri v národnom parku Poloniny a jedna v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Spor však prepukol kvôli časti slovenského územia bukových lesov, kde ešte nie je zabezpečená ich primeraná ochrana. "Na týchto územiach napriek niekoľko rokov trvajúcim rokovaniam dodnes chýba súhlas neštátnych vlastníkov i štátnych užívateľov lesov so zaradením časti Poloniny a Vihorlatu do centrálnej zóny lokality svetového dedičstva. Vzhľadom na to, že doteraz nedošlo k uspokojivému riešeniu tejto otázky, pretrvávajúce rozpory sa dostali až na rokovanie výboru svetového dedičstva, "povedal ČTK hovorca slovenského ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Ministerstvo uviedlo, že existujúce problémy je potrebné rýchlo vyriešiť. Sľúbilo prijatie všetkých opatrení, aby slovenská lokalita bukových lesov mohla zostať súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Slovenskí ekológovia však už niekoľko rokov upozorňujú na to, že ochranu spomínanej oblasti štát nedokázal zabezpečiť. "Zhruba na polovici územia sa naďalej ťaží drevo," povedal ČTK Viliam Bartuš zo združenia na ochranu lesov Vlk.

Práve ťažba dreva a poľovníctvo sú podľa neho tým, čo bukové lesy ohrozuje. Združenie vlani dokonca naliehalo na UNESCO, aby zápis slovenskej časti bukových lesov v zozname prírodného dedičstva vymazalo. Túto žiadosť zdôvodnilo tým, že Bratislava si v tomto prípade neplní záväzky vyplývajúce z príslušnej zmluvy, ktorou sa štáty zaviazali k ochrane pamiatok zapísaných v zozname UNESCO.

UNESCO malo pravdu, Slovensko nevie ochrániť prírodné dedičstvo

Zdroj: SITA / Ivan Fleischer

Ilustračné foto - SITA / Ivan Fleischer