Ruská vojna na Ukrajine zapríčinila prudký nárast počtu peňažných prevodov smerujúcich do tejto krajiny. Prispeli k tomu Ukrajinci utekajúci pred konfliktom, ktorí si našli prácu v zahraničí, a snažia sa finančne podporiť svojich blízkych, ako aj ukrajinskí migrujúci pracovníci dlhodobo žijúci v zahraničí, píše The Guardian.

Invázia zasiahla ekonomiku

Z analýzy Svetovej banky vyplýva, že počet remitencií smerujúce na Ukrajinu z iných krajín stúpne tento rok o viac ako 20 percent, a to najmä vďaka Ukrajincom žijúcim v zahraničí. Tí vo zvýšenej miere posielajú peniaze priateľom a príbuzným, ktorí musia čeliť závažným ekonomickým dôsledkom ruskej invázie.

Z Ruska tečie menej

Naopak, tok peňazí z Ruska do stredoázijských štátov, z ktorých do krajiny prúdia milióny pracovných síl, sa pravdepodobne výrazne stenčí. Stane sa tak dôsledku západných sankcií, ktoré Rusko uvrhli do najhlbšej recesie od čias rozpadu Sovietskeho zväzu začiatkom 90. rokov.

Ako prírodná katastrofa

Svetová banka uvádza, že prudký nárast počtu cezhraničných platieb smerujúcich na Ukrajinu je typický pre krajiny postihnuté prírodnou katastrofou, keď sa utečenci a migrujúci pracovníci tiež snažia finančne podporovať svojich blízkych, ktorí zostali doma.

Najvyšší nárast v počte prevodov zaznamenali v Poľsku, kde sa nachádza najviac ukrajinských migrujúcich pracovníkov. Výrazne stúpol aj počet prevodov zo Spojených štátov.