Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zaznamenal alarmujúci stav hromadiacich sa podnetov na spoločnosti s prepojením na očnú kliniku iClinic. Požiadal dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby konal. Situáciu podľa úradu treba riešiť najmä s ohľadom na bezpečnosť liečby a predchádzanie možného neodôvodneného čerpania zdrojov verejného zdravotného poistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Chýbali operačné protokoly

Viac ako 58 percent podnetov bolo podľa hovorkyne opodstatnených. Pre odhalené problémy a vysoký podiel opodstatnenosti v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti oftalmológie spustil úrad eskalačný mechanizmus.

„Úrad má možnosť pozastaviť činnosť jednotlivým zdravotníckym pracovníkom na dobu maximálne 12 mesiacov. Keďže však úrad nemá kompetenciu pozastaviť pôsobenie právnickým osobám v rámci skupiny iClinic, o svojich závažných zisteniach informoval ministra zdravotníctva a požiadal ho, aby príslušné útvary ministerstva konali," uviedla hovorkyňa.

Zo 43 podnetov občanov na skupinu očných kliník iClinic úrad doposiaľ uzavrel 24 prípadov.

„Z nich bolo v 14 prípadoch zistené porušenie povinnosti či už správne poskytovať zdravotnú starostlivosť, alebo viesť zdravotnú dokumentáciu," skonštatovala hovorkyňa. V rokoch 2019 až 2021 sa všeobecne miera opodstatnenosti podnetov pohybovala na úrovni 15 až 17 percent.

V časti opodstatnených dohľadov chýbali podľa ÚDZS operačné protokoly. Klinikám tiež úrad vyčíta, že informovaný súhlas pacienta je len všeobecný text, ktorý dostatočne nešpecifikuje informácie o potrebe výkonu, o potenciálnych rizikách operačného zákroku, o spôsobe financovania zo zdrojov zdravotného poistenia a mimo neho a podobne. Úrad identifikoval aj niekoľko prípadov zložitej schémy poskytovania služieb a financovania.

„Realizáciu výkonu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti písomne podmienil úhradou zálohy za šošovky, ktorá bola uhradená u jedného zo subjektov zo skupiny, ďalší subjekt podľa zdravotnej dokumentácie poskytol zdravotnú starostlivosť a výkony, respektíve šošovky vykázal zdravotnej poisťovni a ďalší subjekt zúčtoval úhradu od poistenca," vysvetlil ÚDZS.

Počet podnetov stúpal

Skupinu očných kliník iClinic tvoria iClinic plus, Medical investments consulting group, Medical Investments consulting a Cornea-SK. Ako poukázal úrad, príjmy členov skupiny sú v desiatkach miliónov eur a značná časť pozostáva z príjmov z verejného zdravotného poistenia.

„Za roky 2020, 2021 a prvý polrok roku 2022 bolo z verejného zdravotného poistenia uvedeným spoločnostiam uhradených viac ako 3,8 milióna eur. Úrad v súčasnosti vedie v zdravotných poisťovniach dohľady a preveruje opodstatnenosť realizácie úhrad z verejného zdravotného poistenia," načrtla hovorkyňa.

Počet podnetov v súvislosti s iClinic podľa úradu v posledných rokoch stúpal. Kým v roku 2019 prijal úrad tri podnety, v roku 2020 dva, v roku 2021 stúpol ich počet na 14 a tento rok dostal úrad 24 podnetov.

„Iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v medicínskom špecializačnom odbore oftalmológia úrad prešetruje v omnoho menšej miere a eviduje voči nim podstatne menej podnetov, v priemere jeden-dva podnety ročne," poznamenala Hudecová.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský počas tlačovej konferencie po stretnutí s riaditeľmi nemocníc 14. novembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Ministerstvo zdravotníctva do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete