Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podal minulý týždeň v súvislosti s činnosťou skupiny iClinic trestné oznámenie na neznámeho páchateľa informovala o tom hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Poškodenie zdravia pacientov a nezákonné čerpanie prostriedkov

„Trestné oznámenie je založené na zisteniach z kontroly skupiny očných kliník iClinic, ktorú úrad vykonal na základe podnetov verejnosti. Podľa týchto zistení vo viacerých prípadoch došlo k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, čoho následkom bolo aj vážne poškodenie zraku pacientov,“ priblížila Hudecová. Ďalej uviedla, že úrad počas svojho dohľadu objavil ďalšie skutočnosti, ktoré vyvolávajú podozrenia z nezákonného čerpania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia s cieľom obohatiť sa.

„V zdravotnej dokumentácii niekoľkých pacientov je napríklad zaznamenaná diagnóza sivý zákal, hoci týmto ochorením zjavne netrpeli. Náklady na liečenie sivého zákalu sú pritom hradené z verejného zdravotného poistenia,“ spresnila hovorkyňa. Vzhľadom na alarmujúcu intenzitu a závažnosť zistení bude podľa jej slov úrad aktívne spolupracovať s Generálnou prokuratúrou SR, kde bolo trestné oznámenie doručené.

„Úrad je zároveň nútený pripustiť, že praktiky poškodzujúce zdravie pacientov i verejné financie sa môžu opakovať, preto je vysoko žiadúce, aby orgány činné v trestnom konaní včas a dôsledne preverili skutočnosti uvedené v trestnom oznámení,“ zdôraznila.

Výrazný nárast podnetov voči iClinic

Úrad ďalej uviedol, že zatiaľ čo v počas roka 2019 boli voči subjektom skupiny iClinic doručené tri podnety na vykonanie dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v roku 2020 to boli dva podnety, v roku 2021 sa počet podnetov zvýšil na 14 a v minulom roku to bolo 26 podnetov.

Z celkového počtu 45 podnetov bolo doteraz uzavretých 25 prípadov, „z ktorých bolo v 14 prípadoch zistené porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a/alebo viesť zdravotnú dokumentáciu správne, t. j. miera opodstatnenosti podnetov je aktuálne približne na úrovni 56 percent“. Bežná miera opodstatnenosti podnetov vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou sa podľa úradu pohybovala v rokoch 2019 až 2021 na úrovni 15 až 18 percent.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský počas tlačovej konferencie po stretnutí s riaditeľmi nemocníc 14. novembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

ÚDZS varuje pred očnou klinikou iClinic, žiada Lengvarského, aby konal