„Následne by mali slovenské úrady právo postupovať voči Uberu a jeho vodičom bez licencií tak, akoby išlo o neoprávnené podnikanie,“ myslí si právnik Filip Petrinec, ktorý na zásadný posun v spore medzi startupovým gigantom a bežnými taxislužbami upozornil na portáli Právne noviny. Uber chce s vyjadrením ku kauze počkať na definitívne stanovisko súdu.

Španielska obrana

Čo sa stalo? Barcelonskí taxikári sa obrátili na Súdny dvor Európskej únie so žiadosťou, aby rozhodol v ich spore Uberom. Namietali, že pri podnikaní čelia nekalej obchodnej súťaži s vodičmi bez licencií, ktorých Uber využíva. No a poradca súdu, Poliak Maciej Szpunar – tzv. generálny advokát dvora – odporučil vykladať činnosť Uberu ako podnikanie v oblasti prepravy a nie ako elektronickú službu, ako to bolo doposiaľ. „Ak by sa súd stotožnil s jeho argumentáciou, znamenalo by to, že Uber a jeho vodiči sa budú musieť podriadiť reguláciám platiacim pre taxislužby a prepravné firmy v jednotlivých krajinách Európskej únie,“ hovorí F. Petrinec.

To by pravdepodobne znamenalo aj zvýšenie cien za prepravu objednanú cez túto aplikáciu a tým výrazné obmedzenie výhod jej biznis modelu. Náklady bežných taxikárov na podnikanie sú totiž vyššie ako náklady vodičov bez licencií, ktorí s Uberom jazdia. Súdny dvor dáva záväzný výklad noriem EÚ, ktoré sú už platné a štáty sú nimi viazané. Výkladom dáva štátom a ich príslušným orgánom usmernenie, ako tieto normy aplikovať.

Uberu hrozí, že bude klasické taxi

Súdny dvor Európskej únie dohliada na jednotnú aplikáciu práva v únii. Zdroj: Wikipedia

Spravidla stotožní

Prečo je pravdepodobné, že súd rozhodne v neprospech Uberu? Generálni advokáti vypracúvajú podklady pre rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Súd sa s ich právnym názorom spravidla stotožní alebo ho len jemne modifikuje. „Vyhlásenie generálneho advokáta nie je záväzné a čakáme na konečné rozhodnutie,“ podčiarkuje hovorkyňa Uber SR a ČR Miroslava Jozová. Označenie Uberu za dopravnú spoločnosť však podľa nej aj tak nezmení spôsob, akým je služba vo väčšine krajín únie regulovaná.

Na Slovensku napríklad Uber oficiálne deklaruje, že od partnerských vodičov žiada splnenie všetkých predpisov platných pre taxikárske remeslo, taxikári samotní plnenie tejto výzvy spochybňujú. M. Jozová tiež upozornila, že vyhlásenie advokáta môže skomplikovať reformy zákonov, ktoré „nereflektujú technologický pokrok a zabraňujú miliónom Európanov v prístupe k spoľahlivej službe na jedno kliknutie“.

Právne argumenty

Uber vždy tvrdil, že poskytuje len elektronickú službu – sprostredkúva spolujazdu cez internetovú platformu, kde sa stretáva ponuka a dopyt na trhu mestskej osobnej prepravy. Generálny advokát nadobudol iný názor – podľa neho Uber poskytuje zmiešanú službu, pretože sčasti poskytuje elektronickú službu a sčasti prepravnú službu. Toto rozdelenie je dôležité – kým „služby informačnej spoločnosti“ Európska únia upravuje relatívne voľnou smernicou o elektronickom obchode, preprava spadá pod smernicu o službách na vnútornom trhu a tie si rôzne, no zväčša pre podnikateľov oveľa prísnejšie regulujú jednotlivé členské štáty.

Na to, aby mohol Uber považovať za výhradne elektronickú službu mal poľský právnik dve podmienky.

Nezávislá služba

Po prvé, preprava osôb by podľa neho musela byť ekonomicky nezávislá od elektronickej služby – ako je to napríklad v prípade sprostredkovania hotelov, kde samotné ubytovanie, stanovenie ceny aj jej inkasovanie realizuje hoteliér nezávisle od aplikácie. Vodiči Uberu však podľa neho nevykonávajú činnosť nezávislú od platformy. Ich aktivita je podmienená jej existenciou a bez nej by nemala ekonomický zmysel.

Uberu hrozí, že bude klasické taxi

Účastníci štrajku taxikárov proti službe Uber v Bratislave Zdroj: SITA

Uber podľa neho nie je možné považovať len za sprostredkovateľa medzi vodičmi a cestujúcimi, pretože kontroluje ekonomicky kľúčové prvky služby. Požaduje od partnerských vodičov splnenie vstupných a priebežných podmienok spolupráce, finančnými odmenami reguluje ich počet v uliciach, pod hrozbou vylúčenia kontroluje kvalitu ich práce a určuje cenu služby.

Hlavná je preprava

Druhou možnosťou zaradenia medzi elektronické služby bolo, že by Uber poskytoval obe časti služby ako neoddeliteľný celok, pričom hlavná časť by bola poskytovaná elektronickými prostriedkami, ako je to napríklad v prípade e-shopov.

Lenže hlavným dôvodom využívania aplikácie je podľa generálneho advokáta zabezpečenie prepravy. Preprava predstavuje hlavné plnenie a dôvod prečo užívatelia aplikáciu používajú. Dôvodom nie sú elektronické služby a samotné funkcie aplikácie, tak ako je to v prípade firiem poskytujúcich služby informačnej spoločnosti – YouTube, Facebook či Sygic.

Prepravná služba

„Keďže ponuka dopravnej služby predstavuje z ekonomického pohľadu primárnu časť služby Uberu a spájanie vodičov a cestujúcich cez aplikáciu je sekundárna zložka, generálny advokát navrhuje súdnemu dvoru, aby rozhodol, že služba poskytovaná Uberom musí byť klasifikovaná ako prepravná služba,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení Súdneho dvora EÚ. Maciej Szpunar tiež spochybnil, že by zo strany Uber išlo o zdieľanie spoločnej cesty. Cieľové miesto totiž podľa neho určuje cestujúci a finančná odmena vodičovi predstavuje oveľa vyššiu sumu ako by bola náhrada za vynaložené náklady. „Zo strany vodičov teda ide o výkon podnikania, nakoľko túto činnosť robia za účelom dosiahnutia zisku a vodiči musia mať platné licencie. Okamihom publikácie tohto rozhodnutia Súdneho dvora EÚ budú mať všetky členské štáty únie právo postupovať voči Uberu tak, ako by išlo o taxislužbu bez potrebných licencií,“ dodáva F. Petrinec.

Bez odvolania

Uber v súčasnosti používajú obyvatelia Bratislavy a ďalších vyše 500 miest sveta. Jazda objednaná cez rovnomennú aplikáciu v smartfóne môže cestujúcemu ušetriť zhruba štvrtinu z ceny bežného taxíka a vo všeobecnosti je táto jazda aj na kvalitnejšej úrovni. V slovenskej metropole pôsobí Uber od augusta 2015, za ten čas jeho služby využilo 40-tisíc ľudí a má sieť zhruba päťsto partnerských vodičov.

Uberu hrozí, že bude klasické taxi

Štrajk taxi v Bratislave proti Uber - prechod Zdroj: SITA

Taxikári na Slovensku proti Uberu viackrát hromadne protestovali a individuálne došlo aj k útokom na vodičov jazdiacich pre Uber, či poškodeniu ich majetku. Únia taxikárov z Bratislavy pravidelne oslovuje štátne úrady a snaží sa ich presvedčiť, že pod značkou Uberu neoprávnene podnikajú vodiči bez licencie. Vo veci začala konať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá vydala jednému z partnerských vodičov Uberu pokutu. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, vodič sa odvolal.

Podpora zdieľanej ekonomiky

Európska komisia vlani vydala odporúčanie, aby členské štátny pristúpili k zákazu služieb zdieľanej ekonomiky len ako k poslednej možnosti. „Kým Európska komisia môže vydávať stanoviská a odporúčania, Súdny dvor EÚ je jediný orgán, ktorý je oprávnený dávať záväzný výklad práva Európskej únie, takže jeho verdikt bude rozhodujúci a definitívny,“ dodal F. Petrinec. Okrem Uberu podniká na Slovensku podobným modelom estónska služba Taxify a český Liftago. Slovenský Hopin rozbehol v Bratislave ešte pred príchodom Uberu aplikáciu, ktorá spája dopyt po preprave so službami licencovaných taxikárov.