Súčasťou kompromisnej dohody je okrem iného vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške sto eur v mesiaci december po splnení hospodárskych výsledkov stanovených za 12 mesiacov tohto roku. Zároveň doterajšia variabilná mzdová platba ostáva vo výške 9 percent.

„Dodatok číslo 6 vo finálnej podobe sa ratifikoval v 24. týždni jednotlivými základnými organizáciami združenými v Rade odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice a je zároveň výsledkom sociálneho zmieru v našej fabrike, ktorému predchádzal konštruktívny sociálny dialóg nielen za stolom, ale aj mimo neho. Napriek zložitému obdobiu v oceliarenskom odvetví v EÚ, ktoré vzniklo v časovom súbehu s naším vyjednávaním, považujeme výsledok za adekvátny,“ informoval J. Varga.

Štrajková pohotovosť, ktorú odbory v podniku vyhlásili v apríli, sa skončila mimoriadnou konferenciou Rady odborov 14. júna. Dodatok zahŕňa mzdové zvýhodnenia za prácu v pracovných režimoch, za prácu v noci, v odpoludňajšej zmene a cez víkendy, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce či ďalšie príspevky.

Dohodnuté zvýšenie základnej mesačnej mzdy spolu s dôsledkami z minulého roka a príplatkami znamená zvýšenie priemernej mzdy o 4,9 percenta. Minuloročný dodatok ku kolektívnej zmluve znamenal pre zamestnancov železiarní priemerne 5,4 percent nárast miezd (na 1 724 eur) a s variabilnými zložkami celkový rast 7,6 percent (1 876 eur).

Na tohtoročnom zvýšení tarifných miezd sa obe strany dlho nevedeli dohodnúť, odbory požadovali najprv nárast o 120 eur mesačne, neskôr ustúpili na 70 eur, pričom zamestnávateľ trval len na 20 eurách. Pre spor vstúpila do vyjednávaní mediátorka určená ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa J. Vargu ústup od pôvodnej požiadavky rastu taríf si vynútili okolnosti, keďže od koncipovania návrhu na konci novembra 2018 sa dramaticky zmenili ekonomické a trhové podmienky v oceliarskom biznise.

„Nevylučujú sa opatrenia, že už sa linky postupne budú odstavovať aj v našej fabrike,“ poznamenal. Podľa hovorcu U. S. Steel Košice Jána Baču je podpísanie dodatku ku kolektívnej zmluve pre podnik veľmi dôležité aj vzhľadom na zložité podmienky, v ktorých sa aktuálne nachádza oceliarstvo v Európe.

„Táto dohoda poukazuje na schopnosť a ochotu oboch strán dohodnúť sa v prospech spoločného dlhodobého záujmu. Všetci chceme, aby táto firma uspela v ťažkej konkurencii,“ uviedol v reakcii.

Výrobcovia ocele v Európskej únii (EÚ) začiatkom júna upozornili, že Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov v dôsledku zavedenia ciel na jej dovoz do USA. Poukázali na globálnu nadmernú kapacitu ocele a využívanie trhu EÚ ako dampingového skladu na celosvetové nadbytočné množstvá ocele. Varovali, že ohrozené sú tisícky pracovných miest a EÚ musí preto konať.