Tržby priemyslu v máji 2022 opäť rástli, dokonca dvojciferne. Tri ďalšie sektory ekonomiky rast tržieb ešte zvýšili, pričom doprava a skladovanie dosiahla o tretinu vyššie tržby ako pred rokom, informácie a komunikácia o pätinu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemysel sa po aprílovom útlme spamätal a jeho medziročné tržby v máji 2022 výraznejšie poskočili o 16,4 percenta. Zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví) sa u 13 zaznamenal rast.

Najvýraznejší vplyv na vývoj májových tržieb najvýznamnejšieho odvetvia v štruktúre ekonomiky mal nárast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 32,8 percenta. Rast po štyroch mesiacoch záporných čísel je však stále len dôsledkom dobiehania hlbokého medziročného májového prepadu v roku 2020, ktorý pokračoval aj v máji 2021. Na dvojcifernom raste priemyslu sa ďalej významne podieľali aj tržby vo výrobe kovov, ktoré vzrástli o 19,1 percenta, vo výrobe elektrických zariadení o 26,1 percenta, výrobe strojov inde nezaradených o 15,5 percenta, ako aj výrobkov z gumy a plastu o 13,8 percenta.

Medziročný pokles tržieb sa zaznamenal len vo výrobe počítačových výrobkov o 19,9 percenta, vo výrobe koksu a ropných produktov o 19,7 percenta, ako aj v dodávke elektriny a plynu o 3,1 percenta.

Tržby v stavebníctve sú naďalej ako na hojdačke, takže po aprílovom miernom medziročnom raste v máji 2022 zase skĺzli do mierneho poklesu o 1,8 percenta.

V medzimesačnom porovnaní po očistení od sezónnych vplyvov stúpli tržby vo všetkých piatich sledovaných odvetvia slovenskej ekonomiky – v priemysle o 1,8 percenta, v doprave a skladovaní o 4,6 percenta, vo vybraných trhových službách o 0,7 percenta, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 percenta a v stavebníctve o 0,1 percenta.

V súhrne za prvých päť mesiacov roku 2022 medziročne najviac vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní (o 24,2 percenta). Nasledovali tržby v informačných a komunikačných činnostiach (stúpli o 15,2 percenta) a vo vybraných trhových službách (stúpli o 9,1 percenta). Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol súhrnný päťmesačný medziročný rast tržieb o 6,2 percenta. Za prvých päť mesiacov roku 2022 vykázalo pokles tržieb len stavebníctvo, a to o 2,1 percenta.

Ďalšie dôležité správy

kuchár, party, recepcia
foto: Marta Földešová
uverejnené: Šarm 12/04
pôvodný súbor:kucharidoramceka.eps
Neprehliadnite

Desať najobľúbenejších povolaní v Európskej únii. Firmy vás okamžite zoberú na tieto pozície