Tržby vo februári 2021 rástli len v priemysle, v ostatných odvetviach pretrvával pokles, najvýraznejší v stavebníctve. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Nárast tržieb v priemysle vo februári dosiahol 1,2 percenta, v ostatných štyroch sledovaných odvetviach tržby vykázali pokles, a to od 26 percent do 0,3 percenta.

Tržby v priemysle po januárovom poklese vo februári 2021 medziročne rástli predovšetkým vplyvom výrazného zvýšenia tržieb v zložke výroba počítačových výrobkov (nad hranicou 20 percenta), ako aj zvýšením v dvoch najvplyvnejších zložkách priemyslu, a to vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,1 percenta a vo výrobe kovov o 5,2 percenta. Februárové tržby v stavebníctve zaznamenali viac ako štvrtinový prepad (o 26 percent), podobná úroveň bola naposledy zaznamenaná v októbri 2016.

Volkswagen, vyroba, automobilka
Neprehliadnite

Priemysel sa vo februári vrátil k rastu, stavebníctvo kleslo

Vo februári 2021 oproti januáru 2021 si väčšina odvetví v tržbách nepolepšila, tržby rástli len v informáciách a komunikácii, aj to len mierne o 0,5 percenta. Najväčší medzimesačný pokles zaznamenali v stavebníctve o 5,8 percenta, klesli aj vo vybraných trhových službách o 1 percento a v priemysle, v doprave a skladovaní zhodne o 0,4 percenta.

Od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 2,5 percenta, najvýznamnejší bol pokles v dodávke elektriny a plynu o 9,9 percenta a vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,2 percenta. Za prvé dva mesiace sa tržby stavebných subjektov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížili o 23,2 percenta.