„Ide len o to, aby sme ľuďom vrátili pracovné miesta,“ povedal D. Trump baníkom, ktorí boli prítomní pri podpise dekrétu v sídle americkej Agentúry na ochranu životného prostredia(EPA).

V novom dekréte vyzval D. Trump na revíziu Obamovho Plánu pre čistú energiu zameraného na zníženie emisií skleníkových plynov vznikajúcich pri výrobe elektrickej energie do roku 2030 o 32 percent v porovnaní s rokom 2005.

Dekrétom tiež D. Trump zrušil moratórium na ťažbu uhlia na federálnych územiach, vyzval na prehodnotenie opatrení obmedzujúcich hydraulické štiepenie horniny pri ťažbe plynu (frakovanie), ako aj množstvo metánových emisií vznikajúcich pri produkcii ropy a plynu.

Pred podpísaním dekrétu D. Trump povedal, že jeho vláda „končí vojnu proti uhliu“, čo povedie k vzniku tisícov nových pracovných miest. USA sa tým majú stať nezávislé od zahraničných zdrojov energie.

Nové výkonné nariadenie však neznamená, že USA odstupujú od parížskej klimatickej dohody.