V októbri zbankrotovalo 1 007 občanov Slovenska. Je to prvýkrát v tomto roku, keď počet osobných bankrotov v jednom mesiaci prekročil štvorcifernú hodnotu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o takmer štvrtinový nárast, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už piaty mesiac za sebou.

Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

Bankrotovali ľudia bez domova

„V októbri súdy nezrušili žiadne oddlženie pre nepoctivý zámer. Zároveň sme identifikovali až 111 bankrotov ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to až 11,02 percenta z celkového počtu dlžníkov, ktorí zbankrotovali v minulom mesiaci. Pre porovnanie – v septembri ich podiel predstavoval iba 4,3 percenta,“ doplnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 1 000 konkurzov a siedmi dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 64 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 943 na majetok nepodnikateľov.

Súdy zrušili 753 konkurzov

V októbri 2021 súdy zároveň zrušili 753 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 650 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 103 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2021 bolo vyhlásených 56 177 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku ich bolo 6756.

peniaze
Neprehliadnite

Počet osobných bankrotov oproti rekordnému vlaňajšku klesol, hovorí analýza