Aktivisti chcú využiť všetky právne prostriedky na to, aby tento proces zvrátili a očakávajú, že rovnako sa zachovajú Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a okolité obce.

„Ministerstvo dopravy tak urobilo napriek tomu, že proces zmeny je protiprávny, je v rozpore z územným plánom BSK a je v rozpore s verejným záujmom. Minister dopravy Árpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos zo strany Most Híd tak dali prednosť developerovi s prepojením na Viktora Stromčeka pred občanmi,“ uviedol predseda OZ Triblavina Milan Grožaj.

Tejto kauze a pozadiu spoločnosti Starland sa podľa združenia venovali aj novinári Ján Kuciak a Veronika Šmiralová z portálu Aktuality.sk. Ministri podľa združenia ignorovali vážne argumenty o dopade takéhoto rozhodnutia na život a zdravie obyvateľov v tomto regióne.

Nemali sa tam sťahovať

„Nebrali do úvahy argument, že budúci plánovaný privádzač na diaľnicu povedie okolo novej školy v Chorvátskom Grobe, ani to, že cesta na Senec nie je rozšírená na štvorpruh a križovatka Triblavina bude začínať a končiť na pozemkoch súkromnej firmy. Minister dopravy takto rozhodol napriek tomu, že nepriniesol novú, plnohodnotnú alternatívu, ktorá by v plnom rozsahu nahradila pôvodné kvalitné dopravné riešene,“ upozornil M. Grožaj.

Šéf rezortu dopravy mal podľa neho na odborné argumenty reagovať slovami „občania sa tam nemali sťahovať“ alebo „treba tu vyhlásiť stavebnú uzáveru“. „Rozhodoval v rozpore so sľubom, ktorý zložil do rúk prezidenta, že bude plniť svoje povinnosti v záujme občanov,“ dodal M. Grožaj.

Ministerstvo dopravy a výstavby očakáva, že výstavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina po získaní stavebného povolenia pre zmenu stavby pred dokončením by mala byť obnovená predbežne v tomto roku a trvať by mala do leta 2020.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s rezortom dopravy zároveň pripravujú rozšírenie diaľnice D1 z Bratislavy po križovatku Triblavina, respektíve križovatku Blatné na štyri pruhy v každom smere bez súbežných komunikácií, takzvaných kolektorov.

„Veľmi ťažko sa nám hovoria termíny kvôli komplikáciám v schvaľovacích procesoch. Rádovo sa hýbeme niekde po roku 2020,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Peter Varga 13. marca po zasadnutí komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruchu pri Výbore Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti.

Príde tisíce a tisíce ďalších ľudí

OZ Triblavina dlhodobo protestuje proti zmene rozšírenia D1 z pôvodných troch pruhov s paralelnými cestami na štyri pruhy z Bratislavy po križovatku Blatné a tri pruhy po Trnavu, no bez vedľajších komunikácií.

„Rozhodnutie neurobiť kolektory je podložené množstvom dopravných štúdií a rôznych koncepčných materiálov. Považujeme toto rozhodnutie za správne a veríme, že jedného dňa sa s tým vysporiada aj OZ Triblavina,“ povedal P. Varga.

V budúcnosti sa podľa neho kolektory môžu postaviť, je pre ne územná rezerva, no teraz sa stavať nebudú, keďže prioritou je rozšírenie diaľnice. BSK a developeri môžu postaviť komunikácie s napojením na cestnú sieť.

Doprave v regióne by podľa rezortu dopravy malo pomôcť rozšírenie cesty prvej triedy I/61 z Bratislavy na Senec. NDS nedávno vypísala súťaž na dokumentáciu pre územné rozhodnutie a vyhodnotená by mala byť v najbližších týždňoch.

Dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová, donedávna členka OZ Triblavina, upozornila, že v regióne pri D1 v okolí Bratislavy sa očakáva vysoký nárast počtu obyvateľov, budú dva milióny štvorcových metrov nových zastavaných plôch, na ktoré už sú stavebné povolenia alebo územné rozhodnutia.

„Doprava nebude riešená tak, ako mala pôvodne byť. Môžem vyjadriť iba ľútosť nad tým, že sa nemyslí na obyvateľov tohto regiónu,“ povedala T. Kratochvílová. V priľahlých obciach pri D1 v okolí Bratislavy s vyše 20-tisíc obyvateľmi by podľa nej malo pribudnúť 90-tisíc ľudí do roku 2030.