Pre mestskú pokladnicu by to znamenalo zvýšenie príjmov podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej o 3,7 milióna eur, pri celkovom očakávanom príjme z tejto dane 11 miliónov eur.

Radnica chce takto kompenzovať vyššie vynútené výdavky, ktorým čelia mestá zavádzaním legislatívnych úprav zo strany štátu.

„Komunikujeme aj s ostatnými mestami v Únii miest Slovenska a dnes je už jasné, že zvyšovaniu miestnych daní sa nevyhne väčšina slovenských samospráv. Na rozdiel od iných miest však Trnava garantuje, že všetky zdroje, ktoré zvýšenie daní prinesie, budú investované späť do mesta, čiže do škôl, vnútroblokov, mobility a cestnej infraštruktúry, dostupných športovísk a rekonštrukcií verejných priestorov,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.

Výška dane z nehnuteľností sa naposledy upravovala v Trnave v roku 2012. Po zavedení novej sadzby od roku 2020 by vlastník za dvojizbový byt (zhruba 55 m2) mal zaplatiť 55 eur namiesto doterajších 19,25 eura. Pri štvorizbovom byte (90 m2) namiesto 31,5 eura sumu 90 eur.

„Obyvatelia rodinných domov budú za prízemný dom (s výmerou zhruba 80 m2) po schválení všeobecne záväzného nariadenia (VZN) platiť daň 80 eur, za dom s dvomi podlažiami bude výška dane 96 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Samospráva si podľa nej uvedomuje nárast finančného zaťaženia pre svojich občanov, preto návrh VZN, ktorý prerokujú poslanci 3. decembra, prináša možnosť rozdelenia úhrady na splátky aj pre fyzické osoby. Rozhodnutia o dani budú distribuované aj s priloženým splátkovým kalendárom. Návrh okrem toho počíta aj s úľavami pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi.