Sociálni partneri v utorok na mimoriadnom zasadnutí tripartity prerokovali novelu štátneho rozpočtu na tento rok. Materiál vzali na vedomie s pripomienkami. Asociácia priemyselných zväzov v stanovisku k návrhu zákona konštatuje, že nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie o novele štátneho rozpočtu. Žiada o vykonanie analýzy oprávnenosti a efektívnosti vynaložených výdavkov štátneho rozpočtu Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), ako aj primeranosti navrhovaného navýšenia výdavkov štátneho rozpočtu.

Prijímanie novely zákona by sa podľa APZ malo preložiť, aby ÚHP mohol posúdiť hospodárnosť a efektívnosť návrhu. Zároveň navrhuje, aby sa štátny rozpočet navýšil, ale o nižšiu sumu. „Ak dôjde k schváleniu navýšenia štátneho rozpočtu o 3,4 miliardy eur až na celkových 27,2 miliardy eur pri príjmoch 15,8 miliardy eur, hrozí do budúcnosti zvyšovanie daní," varovala asociácia.

Matovič
Neprehliadnite

Slovensko v tomto roku prekročí plánovaný deficit štátneho rozpočtu, povedal Matovič

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR upozornila, že navýšenie výdavkov sa premieta v kapitole Všeobecná pokladničná správa, čo môže spôsobiť, že alokované finančné prostriedky nemusia byť využité na účel, na ktorý sú momentálne určené. Prezident KOZ Marián Magdoško podotkol, že vierohodnejšie by bolo, keby predkladateľ poskytol presný rozpis účelu použitia prostriedkov, ideálne tak, aby boli prostriedky už alokované v príslušných rezortoch, keďže prostriedky vo Všeobecnej pokladničnej správe podľa jeho slov možno využiť prakticky na čokoľvek.

Podľa hovorkyne KOZ Martiny Nemethovej Ministerstvo financií (MF) SR deklaruje, že táto alokácia zabezpečí, že finančné prostriedky budú účelne využité a práve budú použité výlučne na „vydokladované náklady". „Vzhľadom na to, že je plynulé čerpanie rozpočtu a žiaden rezort neavizoval nadmerné čerpanie svojej rozpočtovej kapitoly, považujeme zvyšovanie deficitu v takom rozmere za predčasné," uviedla pre TASR Nemethová. KOZ preto rovnako nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie.

Z novely štátneho rozpočtu na tento rok vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Návrh zákona, ktorý už schválila vláda, je v parlamente, kde budú poslanci rozhodovať o tom, či ho prerokujú v tzv. zrýchlenom režime.