Prepad je väčší ako dvojnásobok úrovne svetových aktív medzinárodných rezerv, ktoré v súčasnosti dosahujú približne 12 biliónov dolárov. 

Ako poznamenáva Fullem, pokles cien aktív nie je spôsobený len infláciou a rastúcimi sadzbami, ale aj obavami z dlhovej špirály, keďže zvyšovanie sadzieb centrálnou bankou a znižovanie súvah predražuje budúci dlh. 

V niektorých prípadoch rastú dlhové náklady v dôsledku nedostatku zahraničných kupcov, pretože sa investori držia miestnych trhov a oficiálne účty poukazujú na fakt, že zostatky rezerv sa zmenšujú. 

Ďalším dôvodom je, že vysoká absolútna úroveň dlhu a meniace sa politické prostredie vyvolávajú obavy zo splácania. Problém komplikuje aj posúvanie obchodnej bilancie a protekcionizmus, pretože hrozí, že sa zníži svetová výrobná kapacita a globálny prebytok úspor sa zmení na ich nedostatok. 

Rizikom pre centrálne banky je, že keď sa rast spomalí, čo bude veľmi skoro a dôjde k nemu prudko, tak budú nútené upustiť od sprísňovania v dôsledku politických obáv alebo domáceho rozhorčenia. V dôsledku toho sa opäť objavia aj obavy z inflácie.