Tretí blok dokončovanej jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k tomu, aby získal povolenie začať prevádzku. Slovenský Úrad jadrového dozoru (ÚJD) zverejnil návrh rozhodnutia, ktoré okrem iného umožní uvedenie bloku do činnosti. Kvôli očakávaným námietkam ekológov proti tomuto povoleniu ale zrejme bude jadrové palivo do zariadenia zavezené až neskôr v tomto roku.

V Mochovciach sú od konca 90. rokov v prevádzke dva jadrové bloky. Dokončenie tretieho a štvrtého bloku elektrárne sa oproti pôvodným plánom oneskoruje a rozpočet projektu z pôvodných 2,78 miliardy eur postupne vzrástol na viac ako dvojnásobok.

Elektráreň Mochovce
Neprehliadnite

Štát zlyhal pri riadení aj kontrole dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, tvrdí NKÚ

K návrhu ÚJD na vydanie rozhodnutia o začatí prevádzky tretieho bloku elektrárne a k ďalším podkladom sa účastníci konania môžu vyjadriť do 22. februára. Proti samotnému povoleniu sa potom budú môcť odvolať napríklad ekológovia, čo by viedlo k posunutiu začiatku prevádzky bloku zrejme o niekoľko mesiacov. Hospodárske noviny napísali, že jadrové palivo je už pripravené v elektrárni, ktorú vlastní spoločnosť slovenských elektrárni (SE).

Výstavba tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach sa začala v roku 1987. Kvôli nedostatku peňazí boli práce v 90. rokoch však pozastavené a k ich obnoveniu došlo až v roku 2008. Pôvodne sa počítalo s tým, že tretí a štvrtý blok elektrárne budú hotové v rokoch 2012 a 2013. Realizáciu projektu sprevádzali informácie o použití nekvalitného materiálu a policajné razie v elektrárni. Začatie prevádzky štvrtého bloku elektrárne sa podľa skorších informácií očakáva dva roky po spustení tretieho bloku.

Kontrolný podiel v SE získal v roku 2006 taliansky koncern Enel. Neskôr do akcionárskej štruktúry slovenského podniku vstúpil Energetický a priemyselný holding. Zvyšných 34 percent SE drží vláda.