Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera sa bude trestať prísnejšie. Hroziť budú tresty odňatia slobody až na päť rokov, výška trestu bude závisieť od závažnosti skutku. Poslanci Národnej rady SR v piatok odsúhlasili novelu trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z dielne koaličných poslancov. Zavedie sa tiež nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.

,,Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru)," vysvetlili predkladatelia.

príroda
Neprehliadnite

Svet prišiel za minulých 50 rokov o dve tretiny stavovcov

Znenie úpravy vysvetľuje, že pod zvieraťom sa v tejto súvislosti rozumie ,,pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí". Rozsiahlejšia bude i skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Protiprávneho konania sa v tomto prípade dopustí ten, kto organizuje zápas medzi zvieratami, na tento účel štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje, alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo kto sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat. Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.