Po predložení reformy Trestného zákona do Národnej rady SR je pre Ministerstvo spravodlivosti SR prioritou vypracovanie návrhu novely Trestného poriadku. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas s týmto cieľom zriadil odborné kolégium.

Tri piliere

„Úlohou kolégia a následne jednotlivých pracovných skupín bude vypracovanie paragrafového návrhu zmien v trestnom procese. Novela Trestného poriadku bude postavená na troch pilieroch,“ priblížila hovorkyňa rezortu Monika Klobušická. Prvým pilierom je zefektívnenie a zjednodušenie prípravného konania. „Vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní musia mať viac času na reálne odhaľovanie trestnej činnosti. Preto sa sústredíme aj na znižovanie procesnej náročnosti a administratívnej prácnosti pri rešpektovaní práva na obhajobu,“ podotkol minister.

Ďalším pilierom je dôsledné rešpektovanie základných práv, princípu rovnosti zbraní, kontradiktórnosti a posilnenie práv poškodených. „Vytváranie lepších možností na účinné odhaľovanie trestnej činnosti nesmie ísť za žiadnych okolností na úkor základných práv. Toto je našou povinnosťou podľa ústavy i medzinárodných záväzkov,“ uviedol minister s tým, že akékoľvek snahy zjednodušovať si prácu na úkor základných práv sú nebezpečnými skratkami, ktoré nesledujú cieľ spravodlivosti.

Revízia prostriedkov

Tretím pilierom je odborná revízia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. „Trestný poriadok ako celok musí obsahovať primerane vyvážené nástroje na nápravu prípadných nezákonností. Inak by dochádzalo k neodôvodneným zásahom do základných práv,“ dodal. Je podľa neho zrejmé, že niektoré postupy orgánov činných v trestnom konaní a fungovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov sú v súčasnosti podrobované kritike a vyvolávajú verejnú diskusiu.

Súčasťou kolégia ministra pre prípravu Trestného poriadku sú okrem iných aj zástupcovia Generálnej prokuratúry SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, rezortu vnútra, Slovenskej advokátskej komory a akademickej obce.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák počas tlačového brífingu k záverom rokovania vo veci sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michala Trubana v Bratislave 20. októbra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Mazák: Masívna novelizácia Trestného zákona je vítaným legislatívnym počinom