V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či by mala budúca vláda konsolidovať verejné financie. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 13. septembra 2023 a pondelkom 18. septembra 2023 celkovo 67 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Určite. Iba dobré financie zabezpečia stabilnú ekonomiku

Martin Choleva, CEO, Gardeon 
Určite áno, potrebujeme zastaviť zadlžovanie krajiny a začať spoločne budovať stabilnú ekonomiku. 

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, PREMIUM Poisťovňa 
Stabilizovanie štátneho rozpočtu a vôbec verejných financií by malo byť TOP prioritou nasledujúcej vlády, akákoľvek už z volieb vzíde. Bezbrehé rozdávanie a financovanie „sociálnych“ balíčkov by malo prestať a mala by nastúpiť racionálna rozpočtová politika. Budúcnosť nám to neprepáči ani nezabudne, pokiaľ neprestane to, čo sa tu rozmohlo za niekoľko posledných vlád. 

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts 
Štát by mal byť dobrý hospodár a pokiaľ myslí na dlhodobé blaho národa, mal by sa tak starať aj o ekonomiku štátu, lebo len tak dokáže dlhodobo podporovať zdravotníctvo, vzdelanie mladých ľudí a sociálne slabšiu časť obyvateľstva. Nehospodárnosť nás dobehne skôr či neskôr. Lenže politikov, ktorí za to budú zodpovední, už nikto nebude brať na zodpovednosť, čo je veľká škoda. 

Marek Polic, garant projektov, KROS 
Určite áno. Môj názor. Tak, ako z môjho pohľadu každá normálna firma musí mať vyvážené financie, tak by mal mať aj štát. Proste žiť na dlh a dlh pravidelne zvyšovať je neudržateľná cesta. Samozrejme, treba to robiť premyslene a postupne krok za krokom. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Slovensko sa potrebuje dostať zo zlej ekonomickej situácie, v ktorej sa aktuálne nachádza. Bezpodmienečne a čo najskôr. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park 
Určite áno. Tvrdiť opak by bolo len škodlivé populistické gesto. Zároveň je však potrebné si uvedomiť, že sme po náročnom krízovom období. Najmä po inflačnej explózii značná časť populácie bojuje s vlastnou kúpyschopnosťou, preto je potrebné konsolidovať s citom tak, aby sa úsporne opatrenia nedotkli aspoň tých najslabších. 

Ján Majerský, managing partner, Proma 
Je to absolútne nevyhnutné podľa aktuálnych výsledkov riadenia štátu. Nové vedenie štátu by malo preukázať svoj investičný apetít možno aj ďalším ešte prijateľným a efektívnym zadlžením, ktoré bude garantovať návratnosť investície a budúce zdroje pre konsolidáciu verejných financií. Investície napr. do projektov v stavebníctva, ktoré majú významný multiplikačný efekt pre ďalšie služby a výrobu, môžu byť takým riešením. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen 
Je to síce v súčasnosti staromódne, ale štát musí hospodáriť tak ako my doma, t. j. výdavky by nemali prekračovať naše príjmy. Grécko sa blíži. 

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company 
Toto je jedna z najdôležitejších tém. Od nej sa odvíja kvalita aj takých oblastí, ako je verejné zdravotníctvo alebo školstvo. O to viac je zarážajúce, koľko málo priestoru jej politici v kampaniach (až na pár výnimiek) venujú. Obdobie bezhlavého uplácania voličov a rozdávania peňazí sa musí skončiť. Finančné riadenie krajiny treba dať do rúk odborníkom a nie populistom. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri 
O tom sa snáď ani nedá pochybovať. Ak sa nebude konsolidovať teraz - slobodne a samostatne, bude sa o jedno-dve volebné obdobia musieť konsolidovať pod „diktátom“ veriteľov, a to bude veľmi nepríjemné (spojené so značnou mierou straty suverenity); lebo bankrotu sa zrejme v takom prípade nevyhneme. Viď napr. nedávno Grécko. 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa 
Po tom šialenstve, ktoré sme tu videli v poslednom období, to je nevyhnutnosť. 

Peter Vilem, riaditeľ, Vema 
Neviem, dokedy je udržateľný súčasný stav, keď prakticky všetky krajiny generujú dlh. Je to proti akejkoľvek logike. Bohužiaľ, politici s tým nemajú problém, pretože to nie sú ich peniaze a potrebujú byť tých pár rokov na výslní. Musíme vzdelávať ľudí, aby chápali ekonomickú podstatu a chceli od politikov, aby sa správali ako skutoční hospodári (gazdovia) a zveľaďovali náš spoločný majetok a zachovali ho pre budúce generácie. 

Milan Černák, managing partner, RSM SK 
Po posledných rokoch sú verejné financie v žalostnom stave. Ak chceme, aby naša ekonomika prosperovala a cez štátny rozpočet vracala fondy do hospodárstva a nie na splácanie dlhov, je potrebné verejné financie konsolidovať. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Nie len že má, musí. 

Rastislav Kočan, managing partner, Go4insight 
Otázka by nemala stáť, či má alebo nemá. Ale ako rýchlo. Náš deficit je v roku 2023 šialene vysoký a zadlženie rastie veľmi rýchlo. Čím neskôr sa začne, tým to viac bude bolieť. Dobré riešenia sa už minuli. 

Jiří Koudela, CEO, Columbus Energy Slovensko 
Štát, rovnako ako rodina, nemôže dlhodobo žiť na dlh. Všetci sa skladáme na verejné financie a tie by sa mali využívať tak, aby z nich mal úžitok každý občan tejto republiky. Nie je udržateľné, aby sa verejné prostriedky používali na podplácanie jednotlivých skupín voličov namiesto toho, aby išli tam, kde sú potrebné - do zdravotníctva, školstva, rozvoja dopravnej a informačnej infraštruktúry. Vláda si môže požičiavať peniaze, ale len na investície, ktoré tieto peniaze v budúcnosti zhodnotia a prinesú Slovensku ďalší rozvoj v oblasti životnej úrovne, ekonomiky, životného prostredia atď. V opačnom prípade svoju budúcnosť prehráme. 

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies 
Myslím, že je veľa oblastí, kde je možná konsolidácia, a to hlavne na výdavkovej strane. Stačí sa pozrieť na prebujnelý štátny aparát a byrokraciu. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

Roman Kučák, partner, Anodius 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Martina Mundierová, CEO, MST Partners 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa 

Áno. Ale nesmie to byť na úkor nových investícií

Karol Ponesz, country manager pre Slovensko, Mattoni 1873 
Otázka možno znie, akým tempom by mala vláda konsolidovať. Správnou mierou konsolidácie by sme sa mali na jednej strane vyhnúť krachu krajiny a na strane druhej nezastaviť ekonomický rast. 

Filip Tichý, partner, Grant Thornton 
Ekonómovia sa zhodujú, že verejné financie sú v katastrofálnom stave, takže konsolidovať v každom prípade treba. Bola by ale chyba, ak by si to odniesli firmy a zamestnanci na vyšších daniach. Biznis potrebuje pozitívne stimuly a ak s nimi vláda príde, s výsledným hospodárskym rastom sa bude konsolidovať ľahšie. 

Igor Choma, predseda dozornej rady, Váhostav-SK 
Konsolidácia však musí prebiehať so zreteľom na nevyhnutnosť veľkých investícií štátu do nadradenej infraštruktúry a vhodného programu. 

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group 
Zdravé verejné financie sú nevyhnutné pre udržanie sociálnych štandardov a budúcu prosperitu Slovenska. To je nám všetkým jasné. Vzhľadom na ich zlý stav sa konsolidácia musí bezpodmienečne stať spoločným cieľom politických strán. Aj v budúcom roku bude, bohužiaľ, Slovensko podľa odhadov Európskej komisie patriť medzi krajiny s najvyšším deficitom v rámci EÚ. Pričom Slovensko ešte len čaká vrchol demografických zmien, ktoré výrazne zaťažia výdavkovú stranu verejných financií. Bez udržateľných verejných financií nebude náš štát schopný plniť svoje záväzky voči občanom ani odolávať ďalším krízam.


Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR 
V prvom rade, treba jasne a gramaticky správne položiť otázku do barometra. Konsolidácia verejných financií je nikdy nekončiaci proces. V komentári navrhujem konsolidáciu verejných financií na všetkých úrovniach s dôrazom na počty, napríklad mestských zastupiteľstiev. Nie je mysliteľné, aby na Slovensku boli axiómy, že mesto Košice má kreovaných 22 mestských zastupiteľstiev. Na porovnanie hlavné mesto Bratislava ich má sedemnásť. Po druhé: štátne finančné inštitúcie „spotrebujú“ nie malé finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako napríklad RTVS, ktorej financovanie by malo prejsť komplexným auditom. Spomeniem len dva body Zriadenie športového kanálu RTVS (takmer bezobsažného) a jeho problémové a dobe neadekvátne vysielanie cez internet. Záver: Štát by mal dôslednejšie hospodáriť s verejnými financiami a nie prenášať „následne“ záťaž na daňových platcov. 

Peter Paška, bývalý primátor mesta Galanta 
Ako som zakrúžkoval, nesmie byť konsolidácia na úkor nových investícií, ale v sociálnej oblasti tiež nevidím na ňu priestor. Som si však istý, že nevidím žiadnu potrebu mať v rozpočte 2 percentá na obranu, keď to za potrebné nepovažuje ani náš svetlý vzor Nemecko. 

Ivan Štefina, CEO, Repetito, 3peaks 
Konsolidácia verejných financií je určite po pandémii covidu-19 a vysokej inflácii potrebná. Nemala by však výrazne zasiahnuť investície do štátneho ani súkromného sektoru. Preto je dôležité nastaviť dobrý konsolidačný mix. Mali by sme sa zamerať skôr na znižovanie štátnych výdavkov, čo je menej invazívne ako zvyšovanie daní a odvodov, ktoré by mali za následok znižovanie kúpyschopnosti obyvateľstva a prílevu zahraničných investícií. 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
Bude to veľmi nepopulárne, ale, žiaľ, ak nechceme v budúcnosti dopadnúť ešte horšie, musíme začať robiť zodpovedné rozhodnutia. Na druhej strane bude nevyhnutné postarať sa o najzraniteľnejších a myslieť na ekonomiku a investície, ktoré zase generujú príjem do štátneho rozpočtu. 

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry 
Je to jednoduché. Buď z dlhu vyrastieme cez (dobre) investície, alebo si bez konsolidácie ešte v tejto generácii vyskúšame ESM. Týmto tiež pozdravujem všetkých kvázi-ekonómov, ktorí proti nemu tak vehementne bojovali. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart 
Každá vláda má konsolidovať verejné financie. Ideálne po celý čas svojho vládnutia, nielen na začiatku. 

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T 
Dá sa to len súhrou viacerých faktorov. Odstránenie korupcie a predražených cien služieb, zvýšenie daňovej kontroly, odsúdením hospodárskych zločincov, zvýšením produkcie ekonomiky štátu a informovanosťou občanov. 

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita 
Nachádzame sa v období, keď musíme smerovať ku konsolidácii verejných financií, aby sme vytvárali rezervu pre preklenutie prípadných budúcich kríz. Pomoc obyvateľom je dôležitá otázka, avšak má byť adresná, aby to verejné financie zvládli. Základ je prestať populisticky a plošne rozdávať šeky, bonusy a príspevky, ale investovať do nemocníc, ciest či škôlok a ostatnej infraštruktúry, aby bola krajina atraktívnejšia a neodchádzali s nej vzdelaní ľudia. 

Milan Malata, managing partner, Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners 
Konsolidovať verejné financie bude základnou úlohou novej vlády. Absolútnou až bazálnou nevyhnutnosťou bude zrýchliť čerpanie fondov EÚ a myslím si, že bude potrebné, pre urýchlenie investícií, zrealizovať aj nové PPP projekty. 

Jozef Hrabina, analytik a zakladateľ spoločnosti GeopoLytics 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made 

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 

Marián Janočko, generálny riaditeľ, Eximbanka SR 

Tibor Boťánek, riaditeľ, Simplea Finacial Services 

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta 

Nie. Sociálna stabilita si vyžaduje ďalší nárast dlhu

0

Vôbec. Úspešná ekonomika nepotrebuje znižovať dlh

0

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko 
Konsolidácia verejných financií bude pravdepodobne nevyhnutná pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií, aj v dôsledku budúceho demografického vývoja na Slovensku. Mala by byť založená predovšetkým na zvyšovaní efektívnosti nakladania s verejnými financiami a na veľmi zodpovednej výdavkovej politike štátu. Zvyšovanie daní nepovažujem za najvhodnejšie riešenie, keďže nerieši podstatu problému. 

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti 
Ak bude nová vláda konsolidovať verejné financie, bude nutná zmena zákonných predpisov, či dokonca jednostranná zmena v rámci medzinárodných dohôd, čo by mohlo byť komplikované. Opatrenia však môžu zahŕňať zvýšenie daní, zníženie výdavkov zo strany štátu, prípadné reformy v rôznych oblastiach. Akékoľvek opatrenia týkajúce sa verejných financií však musia byť v súlade s právami občanov a ideálne na podporu občanov. 

Ján Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima Banka Slovensko 
Rozhodne áno a nebolo treba čakať na ďalšiu vládu, mala s tým začať už úradnícka vláda, keďže mala na to ideálne predpoklady. Problém je ale v tom, že politici aj úradníci si pod konsolidáciou verejných financií predstavujú najmä zvyšovanie daní, pritom by mala spočívať hlavne v zásadnej redukcii prebujnelého štátneho aparátu a zjednodušenie a zefektívnenie fungovania štátu. Tým je treba začať. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Konsolidácia verejných financií predsa vôbec nemusí znamenať znižovanie nových investícií, ekonomického úspechu a už vôbec nie sociálnej stability. Je to v prvom rade zavedenie poriadku a efektívnosti, tým pádom aj zníženie výdavkov a zlodejiny. Či ešte stále nie? 

Ďalšie dôležité správy

Na snimke budova Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ruzinov.
Neprehliadnite

TREND Barometer: Ktorý krok by najviac zlepšil fungovanie zdravotného poistenia na Slovensku?