INEKO na svojom Portáli o základných a stredných školách aktualizoval dáta o čerstvé výsledky Testovania 9 a externej časti maturít (za školský rok 2014/15). Vďaka doplneniu týchto údajov školy zároveň získali aj svoje predbežné hodnotenie za rok 2015. Hodnotenie za rok 2015 bude skompletizované na jeseň, keď budú dostupné aj zvyšné ukazovatele za uplynulý školský rok.

Metodika

Analytici upozorňujú, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces a nemeria ani pridanú hodnotu školy. Čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Vylepšili však metodiku hodnotenia, keď pri jednom z krokov výpočtu hodnotenia (pri identifikovaní najlepších a najhorších dosahovaných hodnôt v rámci jednotlivých ukazovateľov) začali eliminovať vplyv výrazných outlierov, teda škôl s hodnotami, ktoré sa najviac odlišujú od zvyčajných výsledkov. Podľa novej metodiky prepočítali aj staršie hodnotenia škôl za predchádzajúce roky. Táto úprava prispieva k lepšej možnosti vyhodnocovania medziročných posunov v rámci hodnotenia škôl.

Rebríček konkrétne vzniká na základe vyhodnotenia niekoľkých parametrov. Nejde len o výsledky testovania deviatakov či maturít. Kritériami sú aj nezamestnanosť absolventov, úspešnosť prijímania na vysoké školy, účasti na súťažiach, mimoriadne výsledky, inšpekcie, počet pedagógov či dostupných finančných zdrojov.

Najlepšie školy

Medzi základné školy sa na celoslovenskej úrovni najlepšie umiestnila škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola na ulici T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola SSV na Skuteckého 8 v Banskej Bystrici.

TOP základné školy na Slovensku
názov školy ulica obec okres hodnotenie
1 Základná škola Krosnianska 4 Košice - Darg. Hrdinov Košice III 9,56
2 Základná škola T. J. Moussona 4 Michalovce Michalovce 9,16
3 Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica Banská Bystrica 9
4 Základná škola Okružná 17 Michalovce Michalovce 8,98
5 Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín Trenčín 8,75
6 Základná škola Karpatská 11 Svidník Svidník 8,67
7 Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice - Staré Mesto Košice I 8,67
8 Základná škola Slov. partizánov 53 Považská Bystrica Považská Bystrica 8,57
9 Základná škola Kubranská 80 Trenčín Trenčín 8,56
10 Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ Karloveská 32 Bratislava - Karlova Ves Bratislava IV 8,46
Prameň: INEKO

Pri gymnáziách potvrdilo svoju doterajšiu vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave a Bilingválne gymnázium v Sučanoch.

TOP gymnáziá na Slovensku
názov školy ulica obec okres hodnotenie
1 Gymnázium Poštová 9 Košice - Staré Mesto Košice I 9,29
2 Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava - Ružinov Bratislava II 8,79
3 Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany Martin 8,42
4 Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Levice 8,40
5 Gymnázium P. J.Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava Rožňava 8,22
6 Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Žilina 8,19
7 Gymnázium M.R.Štefanika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto n. Váhom 7,95
8 Spojená škola-Gymnázium Komenského 10 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7,94
9 Gymnázium ĽudovítaŠtúra 1. mája 2 Trenčín Trenčín 7,93
10 Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice - Staré Mesto Košice I 7,88
Prameň: INEKO

V prípade stredných odborných škôl (SOŠ) obstáli najlepšie SPŠ elektrotechnická na Plzenskej v Prešove, Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a napokon Spojená škola na Slančíkovej 2 v Nitre. 

TOP stredné odborné školy na Slovensku
názov školy ulica obec okres hodnotenie
1 SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov Prešov 8,68
2 Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Trnava 8,64
3 Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2 Nitra Nitra 8,61
4 Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo Námestovo 8,37
5 OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Trenčín 8,33
6 Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Poprad 8,04
7 Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Nitra 8,03
8 Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra Nitra 7,97
9 Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica Považská Bystrica 7,85
10 Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Kežmarok 7,84
Prameň: INEKO