V správe komisárka uvádza, že prevažná väčšina podaných podnetov, tak ako v roku 2016, smeruje práve k problematike úpravy práv a povinností rodičov, teda k úprave styku rodičov a detí. Negatívnym javom sú aj opakované psychologické a psychiatrické súdnoznalecké vyšetrenia detí.

„Deti sa bránia množstvu sedení u psychológov, či už z úradu prace, sociálnych veci a rodiny, ich terapeutov, respektíve súdnych znalcov, ktorých navrhuje tak otec i matka dieťaťa. Nehovoriac o súdnych znalcoch určených súdom, voči ktorým vznášajú pripomienky rodičia a žiadajú určiť iného, 'nezaujatého' znalca,“ uviedla komisárka.

Jej osobitnou agendou v roku 2017 boli aj prípady generačnej chudoby detí, nedostupnosti bývania alebo aspoň prístrešia, ale aj nedostatočných sociálnych služieb rodičom s deťmi.

„Dôležitou oblasťou, ktorá si vyžaduje aj ráznejší zásah zo strany tak štátnej správy, ako aj miestnej či regionálnej samosprávy, je dostupnosť výchovy a vzdelávania pre deti so zdravotným postihnutím. Tejto problematike bude venovaná podrobnejšia pozornosť v roku 2018,“ avizuje V. Tomanová.

Kritika od Blahovej

Činnosť komisárky v pléne kritizovali opoziční poslanci. Predsedníčka klubu SaS Natália Blahová vyhlásila, že správa o činnosti Tomanovej za rok 2017 je veľmi nekvalitný materiál o nekvalitnej práci.

Tomanová hovorila o tom, čo najviac trápi deti, Blahová ju tvrdo skritizovala

Zdroj: SITA

„Existencia tohto komisára ničím neprispela ku kvalitnejšiemu životu detí. Je to len plytvanie peňazí daňových poplatníkov,“ odkázala N. Blahová. V pléne preto neúspešne navrhla, aby poslanci vrátili V. Tomanovej správu na prepracovanie. Zároveň žiadala, aby sa V. Tomanová vrátila Smeru-SD, ktorý ju do funkcie nominoval.

Miroslav Číž (Smer-SD) zhodnotil Blahovej vystúpenie ako agresívny, osobný, nekorektný, urážlivý a bezočivý prejav. „Zneužívate práva a ochranu detí na svoje čisto politické záujmy. Pani Tomanová strávila 40 rokov v oblasti ochrany práv detí, má v tomto priestore obrovský rešpekt. Keby ste sa od nej 20 rokov učili, neviete to, čo ona. Má za sebou život, ktorý jej závidím,“ priznal M. Číž.