Najvyšší súd (NS) SR dnes definitívne rozhodol, že štátna lotériová spoločnosť Tipos v minulosti neoprávnene používala ochranné známky Športky. Cyperskej firme Lemikon Limited, na ktorú prešla pohľadávka tejto spoločnosti, musí preto zaplatiť viac ako 14 miliónov eur.

Dovolací súd tak sčasti uznal mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z roku 2008, keď odmietol závery Krajského súdu v Bratislave aj Najvyššieho súdu v oblasti neoprávneného využívania know-how a úrokov z omeškania. Športka žalovala Tipos o celkovú sumu viac ako 66 miliónov eur, štátna lotériová spoločnosť však podľa dnešného rozhodnutia musí zaplatiť len 14,122 milióna eur.

"My sme preskúmavali správnosť rozsudku. Ako s tým účastníci teraz naložia, či ho budú plniť a akým spôsobom, to už je vecou účastníka. Túto sumu je žalovaný povinný zaplatiť z titulu neoprávneného užívania slovných ochranných známok Športka, Sazka a Mates," priblížil po prečítaní verdiktu predseda päťčlenného senátu dovolacieho súdu Juraj Seman.

Mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora bolo podľa súdu odôvodnené iba čiastočne, keďže ochranné známky Tipos v minulosti naozaj používal neoprávnene. "Pokiaľ ide o ostatné časti, kde sa uplatňujú finančné nároky za know-how, v tomto smere nebol dostatočne zistený skutkový stav a z tohto dôvodu sme rozsudok zrušili a vec vrátili súdu prvého stupňa na ďalšie konanie," konštatoval Seman. K rovnakému záveru dospel dovolací súd aj v prípade úrokov z omeškania či požiadavky na ospravedlnenie.

Právna zástupkyňa Tiposu Alexandra Čižmáriková sa k dnešnému rozhodnutiu dovolacieho senátu NS nechcela bližšie vyjadrovať. "Ku všetkým skutkovým aj právnym okolnostiam sa vyjadríme potom, ako budeme mať možnosť preštudovať si písomné vyhotovenie tohto rozsudku," zdôraznila. Dovtedy sa podľa nej k prípadu bude vyjadrovať iba hovorkyňa Tiposu.

Žalobcom na dnešnom pojednávaní NS bola spoločnosť FIVE X, ktorá je podľa Obchodného registra nástupníckou firmou po Športke. Zasadnutie bolo pôvodne vytýčené už na 28. októbra, pre podanú námietku zaujatosti ho však vtedy súd odročil na neurčito. Túto námietku neskôr súd zamietol.

NS SR opäť rozhodoval v kauze Tipos kvôli mimoriadnemu dovolaniu Dobroslava Trnku z 2. decembra 2008. Podľa právoplatného rozsudku NS z augusta 2008 a následne uzavretej dohody o urovnaní mala totiž štátna lotériová spoločnosť zaplatiť do konca novembra 2008 cyperskej spoločnosti Lemikon Limited českého podnikateľa Radovana Víteka takmer 66,39 milióna eur za prehraný spor Tiposu so spoločnosťou Športka.

Celý spor sa začal pred vyše desiatimi rokmi, keď v januári 2000 spoločnosť Športka podala žalobu na Tipos za porušovanie jej práv ako majiteľa ochranných známok Športka, Mates a Šanca. V auguste 2002 iniciovala Športka pokus o zmier, v rámci ktorého požiadala o vyplatenie licenčných poplatkov 264 miliónov Sk a ponúkla Tiposu možnosť uzatvorenia licenčnej zmluvy k ochranným známkam za poplatok vo výške 5 percent z obratu, lotériová spoločnosť však na návrh nereagovala. V septembri 2002 následne Športka zvýšila požadovanú sumu na 790 miliónov Sk.

V roku 2003 sa uskutočnili rokovania o mimosúdnej dohode o uznaní práv zo strany Športky k know-how pre Tipos, ktorý mal zaplatiť 90 miliónov Sk v hotovosti a 60 miliónov Sk vo forme reklamy. Dohoda sa však nezrealizovala. Športka preto zmenila žalobu a zvýšila požadovanú sumu na 1,537 miliardy Sk.

V júli 2004 Krajský súd v Bratislave priznal Športke 109 miliónov Sk ako hodnotu know-how, s úrokmi z omeškania to predstavovalo sumu 168 miliónov Sk. V marci 2005 potom dala spoločnosť návrh na zmier vo forme úhrady 135 miliónov Sk a kúpy akcií spoločnosti Športka plus za 39 miliónov Sk. Zrealizovala sa však len kúpa akcií spoločnosti Športka plus za 23 miliónov Sk.

V marci 2007 rozhodol krajský súd s negatívnym výsledkom pre Tipos. Športka zvýšila požadovanú sumu o ďalších 400 miliónov Sk. V auguste 2008 napokon rozhodol Najvyšší súd o úhrade takmer dvoch miliárd korún bez možnosti odvolania, na čo vláda reagovala zmenou zákona umožňujúcou podanie mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora.

Foto na titulke - Maňo Štrauch