Spotrebiteľský časopis dTest testoval 12 detských výživ s jahodami, z ktorých väčšinu nájdete aj v slovenských obchodoch. Do testu zaradil výživy v klasických sklenených pohárikoch aj ovocné pretlaky vo vrecúškach určených na priame konzumovanie.

Ovocné výživy by mali obsahovať najmä ovocie, ktoré však v niektorých výrobkoch tvorí iba 60 percent z celkového obsahu. Zvyšok výrobcovia dopĺňajú vodou, cukrom, škrobom a farbivami. Najmenší podiel ovocia našiel dTest v najlacnejších detských výživách s jahodami značiek Clever a Cvrček od Hamé.

Nie všetky výživy sú vhodné pre deti do 3 rokov. Podľa európskej smernice musí byť počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa označená tak, aby spotrebitelia mohli takéto výrobky jasne rozlíšiť a aby sa predišlo akémukoľvek riziku zámeny.

Ak to výrobca nedodrží a na obale výrobku napríklad neuvedie vekové určenie, ide automaticky o ovocný pretlak, ktorý nepodlieha takým prísnym kvalitatívnym požiadavkám ako dojčenská výživa. Neplatí to pre bio výrobky, ktoré tiež musia spĺňať prísnejšie normy.

Príkladom je ovocný bio pretlak Poki Bio od francúzskej firmy Danival, ktorý v teste prepadol kvôli vysokému obsahu pesticídov. dTest v ňom našiel až štyri druhy pesticídov, z ktorých dva prekračovali limity stanovené pre biopotraviny. Ak by nebol označený bio značkou, testom by prešiel s oveľa lepším hodnotením. Časopis už podal podnet na prešetrenie biocertifikácie výrobcu Ministerstvu poľnohospodárstva ČR.

Víťazom testu sa stala výživa Hami S jahodami. Spomedzi všetkých výrobkov obsahovala najvyšší podiel ovocia a dTest v ňom nenašiel žiadne zvyšky pesticídov.

V teste detských výživ pohorel bio výrobok