Spotrebitelia sa nemusia obávať zvýšených nákladov na teplo vo vyúčtovaní za rok 2021. Posledné dva roky výšku nákladov za teplo okrem počasia ovplyvňuje aj pandémia. Ani prijaté karanténne opatrenia počas roka, ani vývoj počasia výšku platieb za dodané teplo v roku 2021 negatívne neovplyvnili. V pondelok to uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

Pandémia sa odrazila na spotrebe

,,Vzhľadom na karanténne opatrenia a celkovú situáciu ohľadom pandémie covid-19 počas roka 2021 trávili Slováci opäť viac času doma, čo sa odrazilo aj na spotrebe, a to predovšetkým teplej vody," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Tá síce počas obmedzení pohybu ľudí a práce z domu vzrástla v priemere o osem percent, avšak na druhej strane bol vývoj počasia priaznivý a v bytoch nebolo treba kúriť viac ako obvykle.

Podľa SHMÚ bol rok 2021 vyhodnotený ako jeden zo siedmich najteplejších rokov v histórii pozorovaní. ,,Síce sa na jeseň kúrilo už od septembra, ale zimné mesiace (január, február a marec 2021) boli bez extrémnych zím, preto zvýšená spotreba vody nemala z pohľadu celého roka významný dopad na celkové náklady na dodané teplo," dodal Janiš.

Ceny sú stabilné

Ceny tepla zo systémov centrálneho zásobovania sú podľa zväzu už niekoľko rokov stabilné. To, či budú mať odberatelia za uplynulú vykurovaciu sezónu preplatky alebo nedoplatky, závisí podľa SZVT najmä od nastavenia výšky zálohových platieb a ich spotrebiteľského správania. Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako minulý rok a výrazne nezmenili spotrebiteľské správanie, tak môžu očakávať približne rovnaké preplatky, resp. nedoplatky. Aktuálne zdražovanie v súvislosti s dianím na trhu s energiami sa vyúčtovania za rok 2021 podľa SZVT netýka.

Ďalšie dôležité správy

Termofotovoltický článok (TPV)
Neprehliadnite

Termofotovoltické články dosiahli míľnik. Účinnosť 40 percent z nich robí praktickú technológiu