Na vývoj porastov plodín zberaných v jesennom období, akými sú kukurica, slnečnica a cukrová repa, pôsobili podľa nej dažde v júni pozitívne, ale neskoršie výrazne suché a teplé počasie spôsobilo urýchlenie dozrievania, najmä porastov kukuríc a slnečníc.

Krátka vegetačná doba môže mať za dôsledok nižšie úrody. Informovala, že v 40. až 41. kalendárnom týždni prevládalo na väčšine územia ustálené počasie, čo umožnilo poľnohospodárom pokračovať v jesenných prácach, avšak väčšina regiónov už pociťuje nedostatok vlahy.

„Pri jesenných plodinách sa očakáva pokles úrod u všetkých komodít - kukurica, slnečnica ako aj cukrová repa. Riziko nižších úrod hrozí pri všetkých jesenných plodinách a krmovinách, nakoľko aj v druhej dekáde augusta pretrvávalo tropické počasie, pričom sa predpokladalo, že ešte bude trvať,“ podčiarkla.

Dodala, že pri monitorovaní a vyhodnocovaní jesenných prác vychádza Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora z informácií získaných od jednotlivých regionálnych komôr.