Tendre na modernizáciu a rozšírenie nemocníc v Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote a Stropkove vyhrali schránkové firmy. Ešte v apríli na to upozornila Transparency International Slovensko (TIS). Medzičasom mimovládka požiadala o prešetrenie zvláštnych tendrov ministerstvo zdravotníctva. Podľa záverov rezortu súťaž prebehla v súlade so zákonom.

O analýzu, ktorá skúmala schránkové firmy však prejavila záujem centrála Európskeho úradu pre boj proti podvodom ( OLAF) sídliaca v Bruseli. „Pýtali sa, či sa  objavili ďalšie informácie,“ hovorí Z. Dančíková. Úrad vyšetruje podvody, ktoré súvisia s rozpočtom Európskej únie. Práve z európskych fondov patriacich do tohto rozpočtu, boli aj peniaze, ktoré šli na tendre so schránkovými víťazmi.

O finančnú podporu pre dotknuté nemocnice žiadali dve neziskovky, Nemocnice a polikliniky a Vranovská nemocnica, ktoré v tom čase zariadenia riadili. Dostali ich do správy od samosprávnych krajov. Zo zistení TIS vyplýva, že dvojica neziskoviek, ktoré stáli neskôr aj za obstarávaniami, boli personálne prepojené.

Neopodstatnené informácie

Na ministerstvo zdravotníctva zaslala TIS žiadosť o kontrolu tendrov na začiatku júna. „V zmysle metodického pokynu riadiaci orgán vykonal opätovnú administratívnu kontrolu verejných obstarávaní,“ uviedla Martina Lidinská z komunikačného odboru ministerstva. „Administratívne kontroly boli vykonané príslušnými zamestnancami odboru kontroly verejného obstarávania. Kontrola bola ukončená dňa 10. júna 2013,“ dodala M. Lidinská.

V ten istý mesiac dostal od mimovládky podnet aj slovenský kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Ten ale funguje pod Úradom vlády a nemá kompetencie na vyšetrenie neštátnych organizácií. Podnet preto posunuli Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Tam leží už od začiatku letných prázdnin.

 „Kontrola ešte nezačala. Úrad bude postupovať štandardným spôsobom pri ochrane verejného záujmu,“ reagoval na otázky Ján Mažgút z ÚVO.

Milióny v schránkach

TIS sa tendre nepozdávali. „Pri obstarávaniach sme našli viacero takzvaných "red flags," znakov, ktoré sa často objavujú v korupčných kauzách,“ tvrdí Zuzana Dančíková z TIS. Nemocnicu v Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote riadila nezisková organizácia Nemocnice a polikliniky (od marca má žiarsku nemocnicu pod kontrolou rovnomenná akciovka). Tá na tri projekty modernizácie a rozšírenia svojich zariadení dostala desať miliónov z európskych fondov. Tendre, ktoré z nich potom boli financované, získali po jednom spoločnosti Bennet Group, Middle East Invest a Node Group.

Ďalším analyzovaným bolo obstarávanie na modernizáciu Nemocnice s poliklinikou v Stropkove. Na projekt išlo z eurofondov 1,5 milióna eur.  Žiadosť o podporu a následne aj verejné obstarávanie riešila neziskovka Vranovská nemocnica. Zákazku získala firma Marlop Group.

Okrem súťaže na dodávku pre žiarsku nemocnicu súťažili firmy v tendroch ako jediné. Až na záznam v obchodnom registri o nich nie sú verejne dostupné žiadne ďalšie kontaktné údaje. V minulosti nemali ani žiadne skúsenosti so zdravotníctvom. Jedna z nich si potrebné predmety činnosti pripísala až po získaní zákazky.

Všetky štyri vznikli ako ready made spoločnosti, teda boli založené profesionálnymi zakladateľmi firiem. Takéto hotové eseročky sa predávajú už od 600 eur a môže si ich kúpiť ktokoľvek.

Podľa zmlúv, ktoré v prípade eurofondových projektov archivuje aj ministerstvo zdravotníctva, boli víťazné ready made spoločnosti len lídrami konzorcií. Ako uvádza štúdia TIS, na plnenie zákaziek sa s nimi spojilo viacero známych dodávateľov z oblasti zdravotníctva. Tendre, kde vyhrávajú konzorciá sú bežné. No minimálne v zdravotníckych sú spoločenstvá firiem so schránkovými lídrami raritou.

Zatiaľ čisté zdravotníctvo

Pre všetky projekty podporené z eurofondov platí, že ak sa dokáže vážne pochybenie, môže Brusel žiadať peniaze späť. A to aj s odstupom viacerých rokov. V tomto smere je ukážkovým príkladom nedávny prípad z Talianska. V spolupráci s OLAF sa tamojším úradom podarilo odhaliť podvody s dotáciami z európskeho sociálneho fondu. Taliansko ich na pomoc nezamestnaným čerpalo v rokoch 2000 až 2006. V projekte, kde OLAF odhalil podvody išlo o 10,6 milióna eur. V rámci nápravy by tieto peniaze mali byť vrátené.   

Čo sa týka Slovenska a Operačného programu Zdravotníctvo, z ktorého tečú peniaze najmä na nemocnice, vyzerá byť zatiaľ všetko v poriadku. „V rámci žiadneho projektu podporeného v rámci Operačného programu Zdravotníctvo nedošlo k uskutočneniu finančnej opravy zrušením príspevku z Európskej únie,“ odkázalo vedenie zdravotníckeho rezortu.

Ilustračné foto na titulke - Ivan Fleischer