Viacerí operátori rozširujú pokrytie miest a obcí širokopásmovým internetom v rozpore s legislatívou. Myslí si to Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI).

„Nové optické siete totiž vedú vzduchom po telekomunikačných, elektrických, rozhlasových či osvetľovacích stĺpoch, hoci podľa vyhlášky ministerstva dopravy majú byť umiestňované pod povrchom zeme,“ uviedla asociácia.

Podľa predsedu ALPI Michala Rybárika, budovanie nových optických sietí pod zámienkou opravy, rekonštrukcie alebo dopĺňania starých vzdušných vedení je nelegálne a diskriminačné.

„Pretože ho môže využívať iba úzka skupina firiem, ktorá týmto spôsobom získava na trhu neférovú konkurenčnú výhodu. Viesť nové vedenia vzduchom je totiž nielen výrazne lacnejšie ako pod zemou, ale operátor takto dokáže vybudovať optiku aj mnohonásobne rýchlejšie,“ konštatoval M. Rybárik.