Stovky základných škôl z celého Slovenska sa v uplynulom školskom roku uchádzali o účasť v projekte založenom na zážitkovom vyučovaní prostredníctvom videí od BBC. Šťastie sa usmialo na 100 z nich, ktoré tak získali možnosť vyskúšať si inovatívnu výučbu v praxi. V dôsledku koronakrízy bol však projekt pozastavený a jeho realizácia presunutá na október 2020.

„V mesiacoch máj a jún sme školám ponúkli alternatívu v podobe online verzie Fenoménov sveta Peniaze. Počas prerušenej výučby na školách sa do nej zapojilo viac ako 300 škôl a 5 000 žiakov. Bolo to pre nás potvrdenie toho, že téma peňazí je dobrou voľbou a na školách existuje veľký dopyt po rozvoji finančnej gramotnosti. Nielen zo strany učiteľov, ale i samotných žiakov,“ hovorí Ján Machaj, jeden z tvorcov Fenoménov sveta a riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB.

Bezplatné vzdelávacie materiály
Počas dvoch mesiacov trvania projektu žiaci spoznajú históriu peňazí, pochopia ich význam, zamyslia sa nad správnym hospodárením či finančným plánovaním budúcnosti a zistia, ako vznikajú hospodárske krízy. To všetko s dôrazom na kritické myslenie, čítanie s porozumením, tímovú spoluprácu a rozvoj matematických kompetencií. Navyše, vďaka Tatra banke sú všetky vzdelávacie materiály pre školy úplne bezplatné.

„Vzdelávacie materiály sú prispôsobené potrebám učiteľov, preto verím, že budú zdrojom cennej inšpirácie ako pútavo a efektívne učiť súčasnú generáciu mladých o peniazoch. Zároveň ďakujem všetkým učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu. Veľmi si vážim, že ste sa rozhodli vynaložiť extra úsilie pre naše deti, aby mohli v budúcnosti viesť kvalitný život založený na správnych finančných rozhodnutiach. Vaše zanietenie je o to obdivuhodnejšie, že žijeme v náročnom období, kedy nikto nevie predpovedať, ako bude prebiehať výučba nasledujúci deň či týždeň,“ za generálneho partnera Tatra banku uviedol člen predstavenstva Peter Matúš.

Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft
Ilustračné foto.

Priebeh projektu
Projekt Fenomény sveta Peniaze odštartoval 5. októbra a potrvá do 18. decembra. V poslednom decembrovom týždni školského roka vyvrcholí na každej zo zapojených škôl absolvovaním vedomostného kvízu, ktorý preverí nadobudnuté znalosti žiakov.

Viac informácií o zážitkovom vyučovaní s Fenoménmi sveta nájdete na www.fenomenysveta.sk.

Ilustračné foto.
Zdroj: Agemsoft
Ilustračné foto.