Tatra banka by sa mohla v krátkom čase pripojiť k štvorici bánk, ktoré už podpísali so Slovak Investment Holding (SIH) zmluvu o poskytovaní preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky „Antikorona záruka“. 

Banka už v súčasnosti poskytuje financovanie podnikateľov zasiahnutých opatreniami proti šíreniu COVID-19 úvermi so zárukou Európskeho investičného fondu a participuje na príprave 500 miliónovej schémy garancií pre podnikateľov pod záštitou Ministerstva financií SR.

„Tatra banka si uvedomuje situáciu podnikateľov, a preto s plnou zodpovednosťou, v spolupráci so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami, pripravuje úverové produkty, ktorých účelom bude minimalizácia dosahov COVID-19 na ich podnikanie,“ uviedol Fojtík.

Nízkoúročené štvorročné úvery Antikorona záruka už poskytujú Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka a UniCredit Bank. Maximálna výška úveru je obmedzená na 1,2 milióna eur a úrok sa má pohybovať podľa aktuálnej úrokovej sadzby komerčnej banky na úrovni od nula do dvoch percent. Financie je možné použiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) by sa malo do projektu zapojiť spolu deväť bánk.