Komisia v roku 2012 uviedla, že daňová úľava vzťahujúca sa na majetky Vatikánu bola nezákonná, ale nenariadila mu vrátiť dotácie. EK totiž akceptovala jeho argumenty, že je absolútne nemožn" vypočítať sumu, ktorú dlhuje Taliansku v dôsledku neúplných údajov v katastri a daňovej databáze. Tento utorok však Súdny dvor EÚ toto rozhodnutie zrušil.

Komisia mala podľa neho preskúmať možnosť aspoň čiastočného vymáhania protiprávnej pomoci. Rozhodnutie súdu znamená, že Vatikán už nie je oslobodený od povinnosti vyrovnať svoje záväzky, aj keď výška nezaplatených daní, ktoré má uhradiť Taliansku, zostala nešpecifikovaná. Európski sudcovia rozhodli v reakcii na odvolanie sa majiteľa Montessori školy a ubytovacieho zariadenia s raňajkami v Ríme, ktorý argumentoval, že školy a študentské domovy patriace Vatikánu majú nespravodlivú výhodu.

Majiteľ školy chcel zostať v anonymite, ale pre agentúru ANSA vyjadril spokojnosť s rozhodnutím súdu. Podľa talianskeho práva sú nekomerčné"nehnuteľnosti vo vlastníctve náboženských inštitúcií a športových klubov oslobodené od platenia dane z majetku. Ale táto veľmi kritizovaná diera v zákone, ktorá bola v roku 2012 odstránená, umožnila rozšíriť daňové výnimky aj na študentské domovy, školy alebo nemocnice vo vlastníctve cirkvi, ktoré boli prevádzkované ako firmy a nie ako neziskové charity.