Autorom knihy, renomovanému historikovi Miroslavovi Števíkovi pôsobiacemu v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi a Miroslave Sanigovej sa podarilo získať a zosumarizovať množstvo archívnych materiálov, zaujímavých faktov a informácií, z ktorých viaceré sú nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkom neznáme a budú sa môcť s nimi stretnúť po prvýkrát. Kniha uzrela svetlo sveta vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Združenia Spiš a nadácie Zachovanie dedičstva našich predkov.

Tajomstvá Spišu odkryté

Ilustračné foto Zdroj: Spolužitie zrodené z minulosti

Samotný akt sa začal v sprievode spišskej ľudovej hudby Zamiškovci, ktorí svojou hudobnou vložkou sprevádzali hostí počas celého programu. V kultúrnom programe ich doplnili Veselé Harmoniky, detský súbor zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, a Nina Kollárová, ktorá predniesla báseň Je taký kraj. Kultúrny program zavŕšil folklórny súbor Ľubovňan svojím vystúpením.

Tajomstvá Spišu odkryté

Ilustračné foto Zdroj: Spolužitie zrodené z minulosti

Kniha bola uvedená do knižného sveta za pomoci múz, ktoré priniesli plody borievok a borievkový destilát – symboly ovocinárstva a liehovarníctva Spiša. Krstnými rodičmi boli Ministerka kultúry Ľubica Laššáková, bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Palša a predsedníčka správnej rady n.o. Spolužitia zrodeného z minulosti Jozefa Guregová. Traja krstní rodičia ako sudičky knihe popriali a vyveštili tú najlepšiu budúcnosť a čítanosť.

Tajomstvá Spišu odkryté

Ilustračné foto Zdroj: Spolužitie zrodené z minulosti

Kniha Spiš. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva. bude zatiaľ dostupná v priamom predaji na stránke neziskovej organizácie Spolužitie zrodené z minulosti szm-no.sk.

Publikácia vychádza vo svojom prvom vydaní v počte 1500 kusov. Na 275 stranách približuje čitateľom štyri témy z oblasti ovocinárstva a liehovarníctva na Spiši. Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá kapitola sa z historicko-vlastivedného hľadiska výberovo venuje len sídlam severnej časti horného Spiša a je zameraná najmä na predstavenie najvýznamnejších kráľovských miest ako aj významnejších obcí regiónu.

Tajomstvá Spišu odkryté

Ilustračné foto Zdroj: Spolužitie zrodené z minulosti

Tretia kapitola obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve v regióne. Je zameraná na pestovanie ovocia a zakladanie ovocných sadov na severnom Spiši od najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Záhradkárska a ovocinárska činnosť neboli v minulosti predmetom hlbšieho záujmu kronikárov a historikov. Mohlo by sa zdať, že z dôvodu najmä klimatických podmienok tu neexistovala ovocinárska tradícia. Opak je však pravdou. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo práve aj ovocinárstva a liehovarníctvo

Posledná kapitola mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša.