Svetová banka (SB) prognózuje, že globálna ekonomika zaznamená v tomto roku najhlbšiu recesiu za približne 80 rokov. Dôvodom je pandémia ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila, že svet čelí bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze.

SB vo svojom základnom scenári počíta v tomto roku s poklesom globálnej ekonomiky o 5,2 percenta, a to aj napriek bezprecedentnej fiškálnej a monetárnej podpore. To bude najprudšia kontrakcia od -13,8 percenta v rokoch 1945-46 a štvrtá najhoršia globálna recesia za uplynulých 150 rokov, ktorú prekonal len pokles počas Veľkej depresie v 30. rokoch minulého storočia a obdobia po prvej a druhej svetovej vojne. V roku 2021 by sa svetová ekonomika mala oživiť a vzrásť o 4,2 percenta.

Príjem na obyvateľa vo veľkej väčšine (90 percent) rozvíjajúcich a rozvojových ekonomík klesne. SB očakáva vo všetkých krajinách v priemere zníženie príjmu na obyvateľa o 6,2 percenta. Na porovnanie počas finančnej krízy v roku 2009 klesol len o 2,9 percenta. Z dôvodu zníženia príjmov ekonómovia SB počítajú, že počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe môže v tomto roku vzrásť o 70 až 100 miliónov.

Zástupca zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik odovzdal riaditeľovi Univerzitnej Nemocnice s poliklinikou Milosrdní  Bratia JUDr. Michalovi Tinákovi dar v podobe 100 kusov respirátorov.
Neprehliadnite

Asociácia nemocníc Slovenska pokračuje v rokovaniach so súkromnými zdravotnými poisťovňami

SB upozornila, že globálnu ekonomiku čaká ešte hlbšia recesia, ak bude zvládnutie pandémie trvať dlhšie, než sa očakáva, alebo ak finančný stres spustí kaskádu bankrotov. SB počíta s uvoľnením reštriktívnych opatrení do konca júna. V prípade predĺženia reštrikcií alebo ich opätovným zavedením môže svetová ekonomika padnúť až o 8 percent.Pandémia podľa SB zvýrazňuje urgentnú potrebu opatrení v oblasti zdravotnej a hospodárskej politiky, vrátane globálnej spolupráce pri zmierňovaní jej následkov, ochrane zraniteľných populácií a zvýšenia schopnosti krajín predchádzať podobným udalostiam, či vyrovnávať sa s nimi.

SB vo svojich aktualizovaných vyhliadkach globálnej ekonomiky počíta v tomto roku s poklesom rozvinutých ekonomík o 7 percent a v roku 2021 s oživením a expanziou o 3,9 percent.Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa tento rok zníži o 6,1 percenta a na budúci rok stúpne o 4 percenta. HDP eurozóny padne o 9,1 percenta a v roku 2021 vzrastie o 4,5 percenta a HDP Japonska tento rok klesne o 6,1 percenta a na budúci sa zvýši o 2,5 percenta. Tempo rastu čínskej ekonomiky sa tento rok spomalí na 1 percento a na budúci rok sa opäť zrýchli na 6,9 percent.