Vlani na európske brehy priplávalo milión utečencov z Blízkeho východu a Afriky. Len v januári tohto roka to bolo 55-tisíc, čo bolo 10-násobne viac ako v januári minulého roka. Bez ohľadu na humanitárnu dilemu EÚ a kritiku Grécka sa pomerne málo priestoru venovalo fenoménu: nezdravému pomeru ženskej a mužskej populácie.

Na základe registrácie imigrantov v Grécku a Taliansku sa do Európy dostalo až 66,26 percent mužov, vyplýva to z dát Medzinárodnej organizácie pre migráciu. V drvivej väčšine ide o mladých zdravých utečencov bez záväzkov.

Na tom by nebolo v zásade nič zlé, ale v niektorých krajinách vznikol zaujímavý demografický problém. Švédsko síce nikdy neuplatňovalo politiku jedného dieťaťa ako napríklad Čína, ale táto škandinávska krajina momentálne čelí rovnakému problému - silnej prevahe chlapcov nad dievčatami. 

Pomer 1,23:1

K prísnej politike pod heslom jedna rodina – jedno dieťa pristúpilo čínske vedenie v roku 1980, aby v dôsledku obmedzených zdrojov zbrzdilo populačnú explóziu. Toto pravidlo sa neskôr postupne zmierňovalo, pretože viedlo k rýchlemu starnutiu obyvateľstva a k prevahe mužov nad ženami. Rodiny v Číne zvyčajne preferujú synov a viacero budúcich matiek sa rozhodlo pre interrupciu, ak bol plod ženského pohlavia. Vlani Čína politiku jednodetnej rodiny zrušila a umožňuje dve deti. Výsledky tejto politiky ostali: V Číne na sto narodených dievčat pripadá 118 chlapcov. Prirodzený pomer v spoločnosti je pritom 105 chlapcov na sto dievčat.

Vo Švédsku vlani vznikol rovnaký problém bez toho, aby vláda do rodinnej politiky akokoľvek zasahovala. Prílivom imigrantov sa zmenil podiel pohlaví. Pri teenageroch vo veku 16 a 17 rokov v prípade Švédska na stovku dievčat pripadá až 123 chlapcov, čo je dokonca horšie číslo ako dôsledok politiky jedného dieťaťa v Číne, upozornil na fenomén portál Politico

Podľa štatistík švédskej vlády z novembra minulého roka bolo medzi žiadateľmi o azyl až 71 percent mužov. Z toho bolo 21 percent maloletých detí – niektoré prišli bez sprievodu rodičov, iné s rodičmi.

Keď sa úradníci pozreli bližšie na maloletých, spozorovali priepastný rozdiel v podieloch pohlaví. Podiel chlapcov v sprievode rodičov bol 116 na sto dievčat, v prípade teenagerov bez rodičov bol podiel dokonca 1130 na sto dievčat (11,3 ku 1). Inými slovami každý deň do Švédska prišlo 90 percent mužov - imigrantov bez sprievodu rodičov. V prípade dievčat to bolo len osem percent.

V absolútnych číslach to vyzerá asi takto: Podľa výpočtov švédskej vlády prišlo do krajiny 18 615 chlapcov vo veku 16 a 17 rokov v porovnaní s 2555 dievčatami v rovnakom veku. Momentálne je v krajine (bez nových imigrantov) 103 299 chlapcov v rovnakom veku a 96 524 dievčat. Po započítaní mladých imigrantov sa podiel chlapcov a dievčat zmenil z normálneho pomeru 1,07:1 na premrštený 1,23:1.

Prísne kontroly veku imigrantov

To, že imigranti tvrdia, že majú 16 alebo 17 rokov nemusí byť nutne pravda. Deti často nemajú doklady a žiadne lekárske kontroly počas azylového procesu neexistujú. Ich dôvod klamať má svoje opodstatnenie: keďže majú postavenie maloletých bez sprievodu, majú takmer zaručené, že dostanú azyl – majú zároveň vyššiu šancu sa dostať k bývaniu a navštevovať školu.

Najnovšie vláda okrem sprísnenia azylovej politiky (zaviedla dočasnú kontrolu štátnych hraníc a polovicu imigrantov plánuje vyhostiť) vážne uvažuje nad detailnými zdravotnými inšpekciami týchto detí (hovorí sa o röntgene zubov a rúk), ktoré by mali odhaliť, či je utečenec skutočne mladší ako 18 rokov. Návrh ale kritizujú humanitárne organizácie, právnici aj lekári.

„Dosiaľ sa lekárske vyšetrenia robili len v pár prípadoch, ak vôbec,“ povedal Fredrik Beijer, ktorý je riaditeľom pre právne záležitosti švédskeho úradu pre migráciu. Vláda požadovala zdravotné vyšetrenia ešte v novembri, ale lekári návrh odmietli, pretože röntgen na tento účel považovali za nelegálne opatrenie a je podľa nich nepresné na odhalenie veku.

K previerkam tlačila lekárov predovšetkým najväčšia opozičná strana konzervatívnych Moderates, ktorá dodnes tvrdí, že ak zdravotné vyšetrenia nebudú, naďalej bude masívne pribúdať maloletých chlapcov bez sprievodu, ktorí podľa opozície zhltnú polovicu švédskeho rozpočtu vyčleneného na riešenie utečeneckej krízy. Príklad: vlani museli Švédi nájsť kvôli malým imigrantom dodatočné miesta v školách. Kým bežne nastúpi každý rok do školy 100-tisíc prváčikov, vlani tieto kapacity museli nafúknuť o ďalších 70-tisíc, aby našli miesta v školách pre utečencov. 

Zdravotné vyšetrenia zamerané na presné určenie veku žiadateľa o azyl nie sú ničím novým – v Rakúsku lekári vyšetrujú zuby a vývoj pohlavných orgánov, v Taliansku majú tieto procedúry s použitím röntgenu aj povolenie súdu. 

Nerovnováha v spoločnosti

Prevaha mužov nad dievčatami má neblahé dopady na celú spoločnosť. Výskumy, na ktoré sa odvolal portál Politico ukazujú, že spoločnosti, v ktorých dominujú muži, sú menej stabilné, lebo sú omnoho náchylnejšie na zvýšené prejavy násilia, rebélie, týranie a sexuálne zneužívanie žien.

Zároveň platí korelácia - čím je vyšší nepomer medzi pohlaviami tým je vyššia kriminalita, vyššia pravdepodobnosť ozbrojených gangov a hnutí proti vládnemu režimu, čo potvrdil výskum americkej politologičky Valerie M. Hudson v tento knihe.

Má to svoju logiku. Pokiaľ si mladý človek v mladosti nezaloží rodinu, je väčšia pravdepodobnosť, že sa u neho prejavia symptómy nechcenia a zbytočnosti. Ak sa k tomu pripojí aj nedostatok príležitostí na pracovnom trhu, podnety k radikalizácii a agresii zosilnia. 

Príkladov, ktoré môžu naznačovať tento trend (oveľa viac sú v ňom zakorenené kultúrne rozdiely) bol incident v nemeckom Kolíne nad Rýnom, kde skupina imigrantov zaútočila na bezbranné ženy. Pred týždňom sa skončil tragicky ďalší incident - imigranti zabili 22-ročnú Alexandru Mezherovú, ktorá ako dobrovoľníčka pomáhala v jednom švédskom utečeneckom centre. Sama bola dcérou prisťahovalcov. Jej rodičia prišli do Švédska z vtedy vojnou zmietaného Libanonu pred 27 rokmi.

To, že tieto útoky sa stali, netreba generalizovať na všetkých utečencov, ale zároveň ani podceňovať, pretože si zaslúžia dávku pozornosti a dôkladné prešetrenie políciou.

V každom prípade je zdravý pomer medzi počtom mužov a žien základným prvkom pre sociálnu stabilitu, pretože v budúcnosti ovplyvní aj demografický vývoj. Švédsko je zaradené medzi štáty na najvyšších priečkach v otázkach rovnosti a stability, ale pomer mužov a žien medzi utečencami jednoducho podcenilo. 

Vlani sa tomuto problému chcela vyhnúť Kanada, preto sa rozhodla, že sprísni imigračnú politiku. Kanada neprijíma mužov bez sprievodu, pokiaľ nedokážu, že patria k prenasledovanej menšine - napríklad k homosexuálom. Prioritou pre vládu liberálneho premiéra Justina Trudeaua je prijímať ženy s deťmi alebo celé rodiny zo Sýrie. 

Vo Švédsku sa môže situácia s nerovnováhou medzi pohlaviami tento rok o niečo zlepšiť, ale nie je to isté. V utorok vydala UNICEF analýzu, v ktorej potvrdila, že na brehy Grécka prišlo po prvýkrát viac žien a detí ako mužov. Kým ešte v júni minulého roka tvorili muži 73 percent utečencov a deti len 10 percent, najnovšie štatistiky hovoria o podiele detí pod 18 rokov vo výške 36 percent (spolu so ženami ich podiel presiahol 60 percent).