Vláda by mohla obciam uhradiť výdavky vo výške 71 394 eur za záchranné práce vykonané počas siedmich vyhlásených mimoriadnych situácií. Návrh Ministerstva vnútra SR je v medzirezortnom pripomienkovom konaní v skrátenej lehote. Zdôvodnili ju naliehavosťou predloženia materiálu na rokovanie kabinetu.

Záplavy v Nemecku
Neprehliadnite

Zaisťovne očakávajú zvýšenie cien pre škody spôsobené katastrofami

Z vyčlenenej sumy majú byť pokryté výdavky spojené s havarijným stavom mosta vo Svite vo výške 6 775 eur. Za záchranné práce pri požiaroch v obciach Bardejov, Poprad a Žehra má štát zaplatiť spolu 42 220 eur. Snehová kalamita v Trebišove si vyžiadala náklady vo výške 15 472 eur.

Na záchranné práce po zosuvoch pôdy v Kvakove v okrese Vranov nad Topľou má ísť 3 571 eur. Za opatrenia prijaté v súvislosti s víchricou v Gemerskej Vsi v okrese Revúca má vláda uhradiť 3 354 eur.