Stavebníctvo svojimi výkonmi v roku 2021 nestíhalo ani za rokom 2020 a naďalej sa vzďaľovalo aj od úrovne spred pandémie nového koronavírusu. Skonštatoval to v piatok Štatistický úrad SR. Výkony upadali v rozhodujúcej zložke – v novej výstavbe. Vyššie výkony sa prejavili len v opravách a údržbe. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 ručnú brzdu zatiahli najmä inžinierske stavby. Prepad odvetvia do horších čísiel naďalej brzdili len výrazne väčšie zákazky v zahraničí.

Medziročný prepad

Stavebná produkcia v roku 2021 dosiahla objem 5,4 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nižšiu hodnotu o 2,1 percent. Práce stavebných firiem realizované v tuzemsku, ktoré tvoria približne 90 % výkonov stavebníctva, medziročne klesli o 4,8 percent.

„Bol to dôsledok najmä medziročného prepadu novej výstavby o 7,8 percent. Celkovej bilancii domácich výkonov stavebníctva pomohol rast v zložke opravy a údržba o 1,1 percent," podotkli štatistici s tým, že opravy však tvorili len približne štvrtinu domácej výstavby. Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenali útlm najmä práce na inžinierskych stavbách (kam patrí aj výstavba diaľnic) takmer o 10 percent, o niečo menej klesol objem prác na budovách.

„Pred vyšším prepadom zachraňovali počas celého roka 2021 bilanciu stavebníctva, aj na celoročnej úrovni, stavebné aktivity v zahraničí, ktoré boli v súhrne takmer o tretinu vyššie ako v roku 2020 (ich podiel na celkovej stavebnej produkcii tvorí necelú desatinu)," poznamenal úrad.

Tuzemská výstavba sa znížila

V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 sa produkcia stavebníctva prepadla o 13,3 percent. Výstavba na domácom trhu bola nižšia o 17 percent, pričom rozhodujúca zložka - nová výstavba - dosiahla takmer o 20 percent nižšie hodnoty ako v roku 2019. Z výrobného hľadiska sa výraznejší útlm prejavil najmä na inžinierskych stavbách, ich výkon poklesol tiež približne o pätinu. „Pred vyššími číslami prepadu celé odvetvie zachraňovali výraznejšie stavebné aktivity v zahraničí, boli o 45,3 % vyššie ako pred pandémiou," podotkli štatistici.

Čo sa týka vývoja v poslednom mesiaci minulého roka, objem stavebnej produkcie v decembri medziročne poklesol o 0,9 percent, stavebné podniky vyprodukovali hodnotu 589 miliónov eur. „Jednotlivé mesiace roka zaznamenávali striedavo medziročné nárasty a poklesy. V porovnaní s úrovňou pred pandémiou bol decembrový výkon odvetvia o 1,2 percent vyšší," dodali štatistici.

Produkcia bola v záporných číslach 

Domáca stavebná produkcia bola v decembri v záporných číslach, medziročný pokles na úrovni 1,5 percent bol však najmiernejší spomedzi všetkých mesiacov roka. Aj v decembri podľa úradu pretrvával trend, že v tuzemskej produkcii klesala najmä nová výstavba medziročne o 4,3 percent a, naopak, vyššie medziročné hodnoty produkovali opravy a údržba (o 5,1 percent).

Z hľadiska výrobného zamerania v decembri 2021 dosiahla vyšší objem výstavba budov, bol to šiesty mesiac v roku s kladnou hodnotou v medziročnom porovnaní v tomto ukazovateli. Naďalej, podobne ako vo väčšine predošlých mesiacov, pretrvávalo zníženie prác na inžinierskych stavbách, aktuálne v decembri pokles predstavoval 8,7 percent. Stavebná produkcia realizovaná slovenskými firmami v zahraničí bola mierne vyššia ako v decembri 2020 a výrazne - až o tri štvrtiny - vyššia ako v decembri 2019.

Ďalšie dôležité správy

WA 9 archív Berlín - Na archívnej snímke z 13. októbra 2021 žeriav prepravuje stavebný materiál na stavenisku v Berlíne. Nemecká inflácia sa v októbri zrýchlila a dostala sa najvyššie za 28 rokov.  Motorom inflácie bolo aj v októbri zdražovanie energií. Ďalším faktorom je minuloročné dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na podporu ekonomiky počas koronakrízy. FOTO TASR/DPA

ARCHIV - 13.10.2021, Berlin: An einem Baukran wird Baumaterial auf der Baustelle des Quartiers Heidestrasse trans
Neprehliadnite

Vzrástli ceny stavebných prác i materiálov v stavebníctve