Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v 3. štvrťroku 2020 medziročne klesol v stálych cenách (sezónne neočistený) o 2,4 percenta. V porovnaní s 2. štvrťrokom bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne vyššia o 11,6 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, ktorý tak potvrdil svoj rýchly odhad HDP z 13. novembra.

Pokles bol zatiaľ najmiernejší v porovnaní s poklesom v prvom a najmä druhom štvrťroku 2020, ktorý významne poznačila pandémia Covid-19. Výkonnosť ekonomiky v 3. štvrťroku sa tak priblížila k minuloročnej úrovni, ale do kladných čísel sa nedostala. Rozhodujúci podiel na výsledku mal zahraničný dopyt, ktorý sa dokázal naštartovať natoľko, že dosiahol medziročný rast o 0,7 percenta. V bežných cenách objem HDP dosiahol takmer 24,5 miliardy eur, čo je o 0,3 percenta nižšia hodnota ako HDP v 3. štvrťroku 2019.

Krajniak uviedol, že jeho rezort vypláca odmeny v hodnote 400 eur v čistom v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie koronavírusu. (Ilustračné foto)
Neprehliadnite

Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku medziročne klesla o 2,4 percenta

Hrubá pridaná hodnota ako rozhodujúca zložka HDP bola medziročne podľa štatistikov reálne nižšia o 2,8 percenta. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 eviduje ŠÚ SR výrazné spomalenie prepadu pridanej hodnoty v odvetviach priemyslu aj služieb. Väčšina odvetví tak korigovala mieru prepadu hrubej pridanej hodnoty z 2. štvrťroka, medziročne sa však do rastu dostala len časť z nich.

Rast pridanej hodnoty si udržal veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby o 1,7 percenta. Medziročne vyššia pridaná hodnota o 4,8 percenta bola aj vo verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci. Najvýraznejší medziročný pokles pridanej hodnoty v treťom štvrťroku o 25,3 percenta zaevidovalo stavebníctvo.