Ekonomika Slovenska v poslednom kvartáli minulého roka vzrástla medziročne o 1,4 percenta. Vývoj významne ovplyvnil prudký rast cien. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci rýchleho odhadu hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnanosti.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP vo štvrtom štvrťroku v stálych cenách medziročne zvýšil o 1,1 percenta a oproti predposlednému kvartálu vlaňajška o 0,3 percenta.

Ekonomika rástla napriek pandémii

V bežných cenách sa v 4. štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 25,6 miliardy eur, čo predstavovalo v porovnaní so záverom roka 2020 nárast o 5,2 percenta.

„Napriek pretrvávajúcemu pandemickému obdobiu zaznamenala slovenská ekonomika medziročný rast, podporený predovšetkým domácim dopytom. Hodnota HDP sa tak aj vo štvrtom štvrťroku 2021 posunula blízko k predkrízovej úrovni roka 2019, podobne ako v predchádzajúcom treťom štvrťroku (vo štvrtom štvrťroku 2020 HDP medziročne poklesol o 1,8 percenta),“ porovnali štatistici.

Ceny koncom roka prudko rástli

Dodali, že rast slovenskej ekonomiky zároveň významne ovplyvnil prudký nárast cien v závere roka. „Na pozitívnom vývoji pridanej hodnoty sa v 4. štvrťroku významnejšie podieľali najmä odvetvia výroby strojov a zariadení, pozemnej dopravy, dopravy potrubím a skladových a pomocných činností v doprave," vymenoval úrad.

Rástla aj zamestnanosť

Čo sa týka odhadu zamestnanosti, v závere vlaňajška bolo na Slovensku zamestnaných zhruba 2,4 milióna osôb. V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť zvýšila o 0,3 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla oproti štvrtému štvrťroku 2020 o 0,4 percenta a oproti tretiemu štvrťroku 2021 o 0,1 percenta.

Rýchly odhad plánujú štatistici opäť spresňovať v marci na základe ďalších dostupných štatistík a administratívnych údajov. Doplnený bude aj o štruktúry jednotlivých ukazovateľov.

Ďalšie dôležité správy