Vyše sto sudcov sa minulý týždeň podpísalo pod výzvu Päť viet, v ktorej upozorňujú na atmosféru strachu v justícii. Doposiaľ počtom nevídaný verejný odpor sudcov sa objavil krátko po tom, ako banskobystrickej sudkyni Jane Dubovcovej hrozilo za kritizovanie Štefana Harabina, že príde o talár.

Okrem krátkej výzvy sa necelá stovka sudcov podpísala aj pod výzvu, v ktorej navrhovali čo ďalej so súdmi. Žiadali napríklad, aby o pozastavení výkonu funkcie sudcu nerozhodovala ministerka a Súdna rada SR ale disciplinárni sudcovia.

Podporovatelia bývalého ministra spravodlivosti a šéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina sa rozhodli verejnú kritiku skritizovať. Iniciatívy sa chopila sudcovská rada košického krajského súdu. Prijala stanovisko, v ktorom kritiku odmietli ako tendenčnú a vymenovali celý rad pre súdnictvo podľa nej prospešných činov Š. Harabina.

Tie podľa košickej rady „výrazne posilňujú potrebné prvky nezávislosti súdnictva a zlepšujú podmienky výkonu súdnictva“. Na pripomenutie: Š. Harabin vlani ešte ako minister presadil zmeny zákonov, vďaka ktorým mohol mať cez vymeniteľných predsedov jednotlivých súdov dosah na takmer všetko, čo sa v justícii deje. Tesne pred odchodom na Najvyšší súd SR navrhol zas také zmeny, ktoré by kompetencie z ministerstva preniesli práve na súd, ktorému šéfuje.

Košickí sudcovia poslali na konci minulého týždňa svoje stanovisko sudcovským radám ostatných súdov. So žiadosťou, aby sa k nemu do stredy tohto týždňa vyjadrili. Cieľom má byť „zobjektivizovanie informovania verejnosti“.

Foto na titulke - Vlado Benko