Sudcovia pôjdu donaha


Bude to rok pádu Štefana Harabina. Nie je pritom rozhodujúce, či sa ho podarí dostať preč z Najvyššieho súdu. Alebo či sa naplnia želania niektorých mimovládok a politikov, aby sa postavil pred disciplinárny či rovno trestný senát. Rozhodujúce bude to, že sa z obávaného justičného bossa vďaka preštelovaniu systému bŕzd a pák stane človek s výrazne okresanými možnosťami škodiť. Pre budúcnosť justície je to mimoriadne dôležitá správa. No podobne zásadné pre celý systém môže byť ešte niečo iné. Nie komplikované úpravy kompetencií či personálne boje. Ale neuveriteľne jednoduchý nápad dať do zákona vetu, že súdy sú povinné zverejňovať svoje rozhodnutia.


Justičný röntgen


Od 1. januára existuje dobrá príležitosť na to, aby advokáti zmenili štýl práce. Aby v rámci prípravy na pojednávania podstatne viac času venovali štúdiu starších rozhodnutí ich sudcu. Dá sa to robiť aj v súčasnosti, no túto prácu nesmierne komplikuje selektívne zverejňovanie rozsudkov a náročné vyhľadávanie.


Sudcovia pôjdu donaha


Budúci rok sa očakáva zásadný posun v tom, aby na vyhľadanie rozsudkov z nejakej oblasti od konkrétneho sudcu stačilo pár klikov na ministerskej internetovej stránke. Jednoduché prehľadávanie v argumentácii sudcu môže poslúžiť ako účinná prevencia pred svojvoľnými rozhodnutiami súdov. Dnes totiž ak sudca v exponovanej kauze rozhodne úplne inak, ako argumentoval v minulosti pri právne obdobných sporoch, nikto si to nemusí všimnúť.


Úpravy sudcovských zákonov, ktoré majú byť účinné od januára, ponúkajú šancu na zmenu štýlu práce aj aktivistom, občianskym združeniam a novinárom. 


Kontrolovať rozhodovanie v citlivých kauzách by sa malo dať takmer v reálnom čase. Súdy totiž budú musieť na žiadosť sprístupniť všetky, aj neprávoplatné rozhodnutia. Vrátane rozhodnutí procesného charakteru. 


Jednoducho časy, v ktorých na získanie dokumentov zo súdu občas treba investigatívného novinára alebo insiderského bonzáka, by mali pominúť. Naopak, nastupuje doba neobmedzených možností vo vyťahovaní pikošiek z intímnosti súdnych spisov.


Ak je reč priamo o patáliách so Š. Harabinom a ďalšími justičnými bossmi, tie možno zhrnúť do dvoch oblastí. Šikanózne disciplinárne stíhania oponentov a machinácie pri rozdeľovaní práce. V oboch oblastiach sa kompetencie predsedov súdov, teda aj Š. Harabina, po Novom roku scvrknú na minimum.


Limity transparentnosti


Netreba si robiť zbytočné nádeje, že nové pravidlá rýchlo povedú k zázračnému skvalitneniu rozhodovania súdov. Potenciál otvorenia súdov verejnej kontrole sa využije len vtedy, ak bude verejná kontrola zo strany klientov justície, tretieho sektora i médií intenzívna a efektívna. V každom prípade od začiatku budúceho roka bude zrejmejšie, že zodpovednosť za problémy slovenských súdov nenesú len ľudia v talároch a politici. Ale celá spoločnosť.


To isté platí aj pre zverejňovanie takmer všetkých zmlúv týkajúcich sa verejných inštitúcií, ktoré vláda Ivety Radičovej nariadila ako jedno z prvých opatrení. Budúci rok bude testom na slovenské pomery revolučného nápadu podmieniť účinnosť takýchto zmlúv ich zverejnením na internete. Súčasťou nových pravidiel je aj možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do desiatich dní od jej zverejnenia.


Celá verejnosť vrátane komunálnych aktivistov, novinárov i biznis konkurentov tým získa nevídaný nástroj na zabraňovanie nehospodárnemu nakladaniu so spoločnými zdrojmi. No bez širokej občianskej angažovanosti a záujmu ľudí o to, ako vláda nakladá s ich peniazmi, hrozí, že pochybné kšefty sa jednoducho v tom neprebernom množstve zmlúv stratia.

(Poznámka: Novela zákona zatiaľ nenadobudla účinnosť, pretože ju prezident vrátil do parlamentu. Národná rada sa ňou bude zaoberať na budúcej schôdzi.)

Foto - Profimedia.cz

Článok vyšiel v ročenke Slovensko a svet v roku 2011, ktorá vyšla ako príloha TRENDU č. 47.